نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی

10.22054/jims.2022.66299.2767

چکیده

در دنیای امروزی که صنایع با ریسک‌ها و اختلالات مختلفی روبرو هستند، انتخاب تامین‌کننده مناسب و در عین حال تاب‌آور به یک عامل استراتژیک برای موفقیت و تداوم سازمان‌ها در محیط متلاطم و رقابتی کسب‌و‌کار تبدیل شده است و توجه بسیاری را از ‌طرف پژوهشگران و صاحبان کسب‌و‌کار به خود جلب کرده‌است. با توجه به اهمیت موضوع، هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه‌بندی معیار‌های ارزیابی تاب‌آوری تامین‌کنندگان در صنعت سنگ طبیعی ساختمان است. شناسایی معیار‌ها از طریق بررسی پژوهش‌های پیشین صورت‌گرفته در این زمینه انجام‌شد و جهت تایید معیار‌های شناسایی‌شده به نظرسنجی از 10 نفر از خبرگان صنعت سنگ با استفاده از پرسشنامه روش دلفی فازی پرداخته‌شد. از 31 معیار شناسایی‌شده، 20 معیار تایید نهایی شدند. به‌منظور رتبه‌بندی معیار‌های تایید‌شده از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره بهترین-بدترین استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که معیار‌های انعطاف‌پذیری، سرعت و عملکرد مالی به‌ترتیب با‌ اهمیت‌ترین معیارهای ارزیابی تاب‌آوری تامین‌کنندگان در صنعت سنگ هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying and ranking suppliers' resilience evaluation criteria in the natural stone industry

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Hajian Heidary 1
  • Maede Mirzaaliyan 2

1 Department of Management and accounting - University of Allame Tabataba'i (ATU)

2 Master's student in Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

In today's markets that industries have faced different risks and disruptions, selecting the appropriate and resilient supplier has become a strategic factor for the success and sustainability of organizations in a turbulent and competitive business environment and has attracted much attention from researchers and practitioners. The natural stone industry is one of the most important industries in Iran. Hence, this study aims to identify and rank the evaluation criteria of resiliency in a real case study of natural stone industry. Gathering the criteria was done based on the previous related literature and in order to confirm the identified criteria, a survey of 10 stone industry experts was conducted using the fuzzy Delphi method. Consequently, 20 criteria was approved. In order to rank the approved criteria, the best-worst method (BWM) was used. The results showed that flexibility, velocity and financial performance are the most important suppliers' resiliency evaluation criteria in the stone industry, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resiliency
  • Multi Criteria Decision Making (MCDM)
  • Best-Worst Method (BWM)
  • Fuzzy Delphi Method
  • Natural Stone Industry