نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

10.22054/jims.2024.78742.2907

چکیده

استراتژی همکاری با تامین کننده نقش مهمی در قدرت سازمان در بازار امروز دارد. توانایی نظارت بر عملکرد تأمین‌کننده و پایش استراتژی همکاری بین سازمان و تامین کننده یک قابلیت حیاتی برای حفظ رابطه قوی سازمان و تأمین‌کننده است. این مقاله با پایش مستمر عملکرد تامین کننده در طول زمان به بررسی انتخاب مدل همکاری با تامین کننده و پایش استراتژی همکاری در طول زمان می پردازد. برای این منظور یک مدل پایش پروفایلی فازی چندگانه در دو مرحله برای پایش هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده تأمین‌کننده ارائه‌شده است. در گام نخست معیارها و شاخص‌ها برای ارزیابی فرآیند تحویل، کیفیت با توجه به منابع کتابخانه‌ای و نظر کارشناسان و نخبگان صنعت موردنظر استخراج می‌شود. در مرحله بعد، در فاز یک‌پایش با استفاده از روش T^۲ پارامترهای مدل مبنی بر تفاوت‌های متوالی را برای پروفایل فازی چندگانه فرآیند تحویل و کیفیت به‌صورت جداگانه محاسبه و پایش می‌شوند و در فاز دوم از روش نسبت درستنمایی برای نظارت بر پروفایل‌ها به‌صورت فازی در طول زمان استفاده می‌شود تا در صورت وجود هشدار در کمترین زمان ممکن نمودار کنترلی آن را نشان دهد. در آخرین مرحله با استفاده از نتایج پروفایل‌های فازی فرآیند تحویل و کیفیت و با استفاده از هوش مصنوعی و ابزار سیستم استنتاج فازی به پایش هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده و تصمیم‌گیری در مورد تأمین‌کننده و پایش استراتژی اتخاذ شده پرداخته می‌شود. این مدل در صنعت خودروسازی شرکت ایران‌خودرو و تأمین‌کننده قطعات گیربکس توسط شرکت نیرومحرکه اجراشده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a model for monitoring supplier cooperation strategy using fuzzy profile monitoring of unforeseen costs

نویسندگان [English]

  • poorya naseri 1
  • morteza abbasi 2
  • karim atashgar 3

1 PhD Student Department of Industrial Engineering, Faculty of management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

This article examines the selection of the cooperation model with the supplier and monitoring the cooperation strategy over time by continuously monitoring the performance of the supplier over time. For this purpose, a multiple fuzzy profile monitoring model is presented in two stages for monitoring the supplier's unforeseen costs. In the first step, criteria and indicators to evaluate the delivery process, quality are extracted according to library resources and the opinion of experts and elites of the industry. In the next step, in the first phase of monitoring, using the T^2 method, the parameters of the model based on successive differences are calculated and monitored separately for the multiple fuzzy profile of the delivery process and quality, and in the second phase, the likelihood ratio method is used to monitor the profiles in a phased manner. It is used over time so that if there is a warning, the control chart will show it in the shortest possible time. In the last stage, using the results of the fuzzy profiles of the delivery and quality process and using artificial intelligence and the tool of the fuzzy inference system, it is used to monitor the unforeseen costs and make a decision about the supplier and monitor the adopted strategy. This model has been implemented in the automotive industry of Iran Khodro Company and the supplier of gearbox parts by Niromoharkeh Company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cooperation with supplier
  • unforeseen cost
  • multiple fuzzy profile monitoring
  • fuzzy inference system