نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله روش تحلیل پوشش داده ها(DEA) برای تعیین کارایی نسبی سه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، علامه طباطبائی و شهید بهشتی استفاده شده است. ارزش کارایی با استفاده از سه شاخص ورودی، تعداد دانشجویان دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، تعداد اعضای کادر هیئت علمی، تعداد کارکنان اداری تمام وقت و چهار شاخص خروجی، تعداد دانش آموختگان دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، تعداد کتب و مقالات اعضای هیئت علمی، تعداد طرح های پژوهشی اعضای هیئت علمی و تعداد دانشجویانی که از مقطع کارشناسی در آزمون کارشناسی ارشد پذیرفته می شوند اندازه گیری شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determining the Relative Efficiency of Management Faculties Using Data Envelopment Analysis

نویسندگان [English]

  • A. Azar 1
  • K. Ghorbani 2

چکیده [English]

This article introduces the data envelopment analysis model that used for efficiency analysis of management faculties of Tehran allame tabatabaee and shahid beheshti university.
The inputs selected for the model are number of full time undergraduate and postgraduate students, number of scientific board cadre members and number of full time academic staff and selected outputs are number of undergraduate and postgraduate leavers, number of study plans of scientific board cadre members and number of acceptances in higher education test.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Faculty Evaluation
  • data envelopment analysis (DEA)
  • BCC-CCR Model
  • and University