نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

ریسک، پتانسیلی است که می تواند مشکلاتی در اجرای پروژه و دستیابی به اهداف آن ایجاد نماید. ریسک جزء ذاتی تمام پروژه ها است و امکان حذف کامل آن وجود ندارد. اگر چه می توان برای کاهش تاثیر ریسک در دستیابی به اهداف پروژه، آن را به طور موثری مدیریت کرد. اما احتمال رخداد آن حداقل در یکی از ابعاد پروژه از قبیل محدوده، زمان، هزینه یا کیفیت وجود دارد. بنابراین شناسایی، تجزیه و تحلیل و اولویت بندی ریسک، می تواند نقش بسزایی در موفقیت پروژه داشته باشد. در تحقیق حاضر، برای شناسایی ریسک در پروژه های ساخت تقاطع غیر هم سطح در استان بوشهر از استاندارد PMBOK استفاده گردید سپس برای اولویت بندی ریسک ها از روش های AHP فازی و TOPSIS فازی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification and Ranking of Project Risk Based on PMBOK Standard by Fuzzy Approach

نویسندگان [English]

  • Laya Olfat 1
  • Farzaneh Khosravani 2
  • Reza Jalali 3

چکیده [English]

Risk is a potential which causes problems in the implementation of project and fulfillment of objectives. Risk is the innate part of all the projects and it is impossible to eliminate it completely though it can be managed effectively in order to reduce its effects on achieving the project’s objectives. It may occur in the future or not, but its occurrence at least affects one objective including area, time, costs or quality. Therefore identification, analysis and ranking of risk would play a significant role in the fulfillment of project. In this paper, we applied PMBOK Standard for identification of project risk for the construction of flyover junctions in Boushehr Province, and then we used Fuzzy AIIP Technique and Fuzzy TOPSIS Technique for ranking of risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk
  • Project Management
  • fuzzy AHP
  • Fuzzy TOPSIS