نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد

چکیده

از جمله موارد مهمی که ارزیابی و پیش بینی آن می تواند با شبیه سازی انجام پذیرد قابلیت اطمینان است. مقاله ای که در پیش رو دارید نتیجه انجام پژوهشی در مورد شبیه سازی قابلیت اطمینان قطعات و قابلیت اطمینان سیستم هیدرولیک بوئینگ 747 است. در این پژوهش مدلی در دو قسمت به همراه نرم افزار، ارایه شده است: قسمت اول جهت محاسبه قابلیت اطمینان قطعات و سیستم در بر گیرنده آنها طراحی گردیده است که می تواند در اغلب سیستم های صنعتی استفاده شود. قسمت دوم جهت محاسبه قابلیت اطمینان سیستم هیدرولیک بوئینگ 747 طراحی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Simulation of Hydraulic System Reliability 747

نویسنده [English]

  • aliasghar tanha