آدرس: تهران- بزرگراه همت غرب-  دهکده المپیک-میدان ورزش-  دانشگاه علامه طباطبائی -دانشکده مدیریت و حسابداری - دفتر فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی 

تلفن تماس 48392835

وب سایت jims.atu.ac.ir

نمابر 02144744257

وبگاه نشریه :https://jims.atu.ac.ir/


فقط کاراکترهای موقعیتهای فرد را وارد کنید.
CAPTCHA Image