اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1624
تعداد پذیرش 188
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 1113
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 415

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 59
تعداد مقالات 461
تعداد مشاهده مقاله 699819
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 672453
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 12 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 210 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 361 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 134 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 10 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 471 روز
درصد پذیرش 12 %