اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1687
تعداد پذیرش 203
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 1167
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 443

مقالات منتشر شده (از سال 1381)
تعداد دوره‌ها 18
تعداد شماره‌ها 62
تعداد مقالات 479
تعداد مشاهده مقاله 753359
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 708485
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 11 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 217 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 371 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 137 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 10 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 423 روز
درصد پذیرش 12 %