اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1661
تعداد پذیرش 198
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 1145
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 435

مقالات منتشر شده (از سال 1381)
تعداد دوره‌ها 18
تعداد شماره‌ها 60
تعداد مقالات 473
تعداد مشاهده مقاله 739921
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 696008
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 11 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 212 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 369 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 134 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 10 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 456 روز
درصد پذیرش 12 %