آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1827
تعداد پذیرش 151
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 1270
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 480

مقالات منتشر شده (از سال 1381)
تعداد دوره‌ها 19
تعداد شماره‌ها 66
تعداد مقالات 505
تعداد مشاهده مقاله 908963
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 832205
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 11 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 233 روز
متوسط زمان داوری 30 روز
متوسط زمان پذیرش 445 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 144 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 9 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 331 روز
درصد پذیرش 8 %