آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1894
تعداد پذیرش 181
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 1356
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 497

مقالات منتشر شده (از سال 1381)
تعداد دوره‌ها 20
تعداد شماره‌ها 71
تعداد مقالات 535
تعداد مشاهده مقاله 1023278
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 946061
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 11 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 227 روز
متوسط زمان داوری 31 روز
متوسط زمان پذیرش 446 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 189 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 9 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 288 روز
درصد پذیرش 10 %