تعداد مقالات: 529
403. معرفی شبکه پس انتشار فازی جهت پیش بینی فروش کاغذ روزنامه

دوره 8، شماره 19، زمستان 1389، صفحه 217-238

میرزا حسن حسینی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی؛ سمیه علوی نژاد


404. بررسی رابطه کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک و رضایتمندی مشتریان(مطالعه موردی)

دوره 5، شماره 14، زمستان 1385، صفحه 225-249

نور محمد یعقوبی؛ فاطمه علیزاده


405. رابطه حاکمیت شرکتی و ارزش ایجاد شده برای سهام داران

دوره 9، شماره 23، زمستان 1390، صفحه 233-261

یحیی حساس یگانه؛ عبدالله مولودی


406. مدل شبیه سازی پذیرش موبایل بانک توسط مشتریان بانک ها با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم

دوره 16، شماره 50، پاییز 1397، صفحه 257-284

10.22054/jims.2018.9113

مهدی باستان؛ الهه عباسی؛ علی محمد احمدوند؛ رضا رمضانی خورشید دوست


408. یک رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی برای توسعه وزن‌های مشترک در تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای

دوره 17، شماره 53، تابستان 1398، صفحه 295-319

10.22054/jims.2017.21212.1737

داود قراخانی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ کیامرث فتحی هفشجانی؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ رضا کیانی ماوی


410. شناسایی شاخص‌های کلیدی استراتژیک با استفاده از برنامه ریزی خطی در شرکت بازرگانی دولتی کرمان

دوره 17، شماره 54، پاییز 1398، صفحه 327-371

10.22054/jims.2017.22070.1763

ناصر شهسواری پور؛ حسین کاظمی؛ مرتضی حسین زاده؛ داریوش ماهری؛ شهلا حیدربیگی


412. رابطه هماهنگی استراتژی سطح کسب و کار و استراتژی مالی با عملکرد سازمان

دوره 8، شماره 19، زمستان 1389، صفحه 239-277

سید محمد اعرابی؛ رحیم عابدی


418. ارائه یک مدل برنامه ریزی ریاضی برای مسئله چیدمان تسهیلات پویا با در نظر گرفتن وسایل حمل کننده

دوره 18، شماره 57، تابستان 1399، صفحه 43-99

10.22054/jims.2019.26435.1906

پرهام عظیمی؛ شمس الدین حسینی؛ مصطفی زندیه؛ مانی شریفی


419. مدلی دوبعدی برای معیارهای مرتبط با توسعه ی تامین کننده با استفاده از روش فراترکیب

دوره 18، شماره 58، پاییز 1399، صفحه 59-104

10.22054/jims.2019.40084.2270

منصور اسماعیل زاده؛ لعیا الفت؛ مقصود امیری؛ ایمان رئیسی وانانی


420. بهینه سازی تسهیم دانش بر مبنای نظریه بازی: کاربرد برنامه ریزی دوسطحی

دوره 18، شماره 57، تابستان 1399، صفحه 101-143

10.22054/jims.2019.36999.2190

محسن طباطبایی؛ عباس افرازه؛ عباس سیفی


423. ارزیابی و تحلیل عملکرد -اهمیت اقدامات زنجیره تأمین لارج در صنایع لبنی (مورد مطالعه: شرکت لبنی کاله)

دوره 18، شماره 57، تابستان 1399، صفحه 145-174

10.22054/jims.2018.29605.1986

زین العابدین اکبرزاده؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی


424. تأثیر ویژگی های شبکه اجتماعی سازمانی بر عملکرد شغلی با نقش میانجی گری فعالیت های تسهیم دانش

دوره 18، شماره 57، تابستان 1399، صفحه 175-212

10.22054/jims.2017.17638.1631

فائزه عبدلی مسینان؛ محمد تقی تقوی فرد