تعداد مقالات: 414
403. معرفی شبکه پس انتشار فازی جهت پیش بینی فروش کاغذ روزنامه

دوره 8، شماره 19، زمستان 1389، صفحه 217-238

میرزا حسن حسینی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی؛ سمیه علوی نژاد


404. بررسی رابطه کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک و رضایتمندی مشتریان(مطالعه موردی)

دوره 5، شماره 14، زمستان 1385، صفحه 225-249

نور محمد یعقوبی؛ فاطمه علیزاده


405. رابطه حاکمیت شرکتی و ارزش ایجاد شده برای سهام داران

دوره 9، شماره 23، زمستان 1390، صفحه 233-261

یحیی حساس یگانه؛ عبدالله مولودی


406. مدل شبیه سازی پذیرش موبایل بانک توسط مشتریان بانک ها با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم

دوره 16، شماره 50، پاییز 1397، صفحه 257-284

10.22054/jims.2018.9113

مهدی باستان؛ الهه عباسی؛ علی محمد احمدوند؛ رضا رمضانی خورشید دوست


408. یک رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی برای توسعه وزن‌های مشترک در تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای

دوره 17، شماره 53، تابستان 1398، صفحه 295-319

10.22054/jims.2017.21212.1737

داود قراخانی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ کیامرث فتحی هفشجانی؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ رضا کیانی ماوی


410. شناسایی شاخص‌های کلیدی استراتژیک با استفاده از برنامه ریزی خطی در شرکت بازرگانی دولتی کرمان

دوره 17، شماره 54، پاییز 1398، صفحه 327-371

10.22054/jims.2017.22070.1763

ناصر شهسواری پور؛ حسین کاظمی؛ مرتضی حسین زاده؛ داریوش ماهری؛ شهلا حیدربیگی


412. رابطه هماهنگی استراتژی سطح کسب و کار و استراتژی مالی با عملکرد سازمان

دوره 8، شماره 19، زمستان 1389، صفحه 239-277

سید محمد اعرابی؛ رحیم عابدی