نویسنده = پیام حنفی زاده
تعداد مقالات: 3
1. چارچوب ارزش‌آفرینی خدمات کانال‌های ترکیبی در صنعت بانکداری

دوره 17، شماره 54، پاییز 1398، صفحه 141-182

10.22054/jims.2019.37851.2211

منوچهر زمانی فریزهندی؛ پیام حنفی زاده؛ زهره دهدشتی شاهرخ


2. مدل ارزیابی عملکرد تلفیقی مورد مطالعه صنعت داروسازی

دوره 10، شماره 26، پاییز 1391، صفحه 95-122

پیام حنفی زاده؛ حمید رضا راسخ؛ محمد حسین میر صالحیان