کلیدواژه‌ها = AHP-VIKOR- .شبکه ى عصبى مصنوعى
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدلی براى ارزیابى ریسک در زنجیره ى تأمین با رویکرد شبکه ى عصبى مصنوعى (مطالعه ى موردى: شرکت فولاد آلیاژى ایران - یزد

دوره 11، شماره 30، تابستان 1393، صفحه 1-21

سید حبیب ا... میرغفوری؛ علی مروتی شریف آبادی؛ فائزه اسدیان اردکانی