طراحی زنجیره تامین چند سطحی فازی همکارانه با در نظر گرفتن تخفیف و هزینه بازاریابی:رویکرد تئوری بازی ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشکده مهندسی

10.22054/jims.2018.20762.1726

چکیده

یکی از مهم‌ترین بحث‌های امروزه در مدیریت زنجیره‌تامین ایجاد همکاری در زنجیره‌تامین با وجود تضاد در اهداف و خواسته‌ها است که در آن اعضای درون سطوح با یکدیگر توافق نموده و به‌عنوان یک کل در بازی زنجیره‌تامین مشارکت داشته باشند. به منظور دستیابی به حداکثر سود ممکن در کل زنجیره‌تامین در شرایط همکاری،‌ در اینجا با استفاده از مفهوم تئوری بازی‌ها و بر اساس قرارداد جانبی مشارکت در سود و در نظر گرفتن هزینه بازاریابی بین تولیدکننده و خرده‌فروش، مدلی برای زنجیره تامین چند سطحی در شرایط همکاری طراحی شده است. در این تحقیق برای اولین بار مدلسازی ریاضی در محیط فازی با در نظر گرفتن تخفیف ارائه شده که در آن برای نزدیک‌تر شدن به شرایط واقعی، هزینه‌ بازاریابی به صورت عدد فازی مثلثی در نظر گرفته شده است. در ادامه و با توجه به پیچیدگی مدل پیشنهادی ، برای چند مثال تصادفی با استفاده از الگوریتم‌های فراابتکاری ژنتیک، انجماد تدریجی و ترکیبی ژنیک- انجماد تدریجی حل شده و کارایی الگوریتم‌های پیشنهادی با یکدیگر مقایسه شده است. در ضمن اعتبار سنجی مدل با استفاده از از نرم‌افزار گمز مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing a game-theoretic approach for cooperative multi-echelon fuzzy supply chain with discount and marketing costs

چکیده [English]

Emphasizing the importance of competition and cooperation in supply chains promote the revitalization of game theory as a convenient tool for analyzing interactions, as well as how it affects the different levels of cooperation and coordination in a supply chain. Therefore, using the game theory concept, and based on a side-contract of partnership in profits and marketing costs, in which profit is shared between all the chain levels’ members and marketing expenses is shared between producer and retailer, a cooperation model has been designed with the aim of maximizing the supply chain profit.In this research for the first time in fuzzy enviormet and with considering discount costs, a mathematical modeling is proposed in which to get closer to real conditions, marketing cost is considered as a triangular fuzzy number.
The proposed model has been solved using Genetic algorithm (GA), simulated annealing algorithm (SA) and a hybrid algorithm based on GA-SA, for some random examples, and the model has been validated using GAMS software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain
  • Game Theory
  • cooperation
  • Metaheuristic algorithm
  • Marketing cost