پژوهشی در مفاهیم، کارکردها و دوره های آموزش کارآفرینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات از دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله پس از بیان مقدمه ای پیرامون مفهوم کارآفرینی و تعاریفی چند از کارآفرینی و کارآفرین، تاریخچه ای کوتاه از آموزش کارآفرینی بیان می گردد. آنگاه تعاریف آموزش کارآفرینی مطرح می شوند. سپس طی پژوهشی در ادبیات معاصر کارآفرینی، عمده ترین اهداف و رئوس مطالب آموزش کارآفرینی در قالب سه سطح فکری، سازمانی و محیطی تشریح می گردند. در ادامه فرایند آموزش کارآفرینی و انواع دوره های آموزشی آن بررسی و مرور می شوند. این مقاله با معرفی مهمترین مراکز آموزش کارآفرینی و تجربیات برخی از کشورها در پیاده سازی برنامه های آن خاتمه می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Brief Research of Entrepreneurship Training Concepts, Applications and Courses

نویسندگان [English]

  • K. Feizi 1
  • A.R. Moghaddasi 2
چکیده [English]

This paper serves to better introduce the concepts and some definitions of entrepreneurship, entrepreneur, and entrepreneurship training. Then some objectives, advantages and content outlines in three levels (individual, organizational and environmental) of entrepreneurship training are described. Indeed, this article sheds light on the process, several courses, some centers and managerial issues about entrepreneurship raining.
The article concludes by discussing about experiences of some countries in implementation of entrepreneurship training.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Entrepreneur
  • Entrepreneurship training