عوامل موثر بر ایجاد سازمان یادگیرنده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده

نوشتار حاضر بر اساس پژوهشی توصیفی – پیمایشی با عنوان بررسی عوامل موثر بر ایجاد سازمان یادگیرنده می باشد که بر روی 84 نفر از کارشناسان و مدیران حوزه ستادی وزارت تعاون اجرا و تدوین شده است. مدل مفهومی پژوهش برگرفته از مبدع الگوی سازمانهای یادگیرنده یعنی پیتر سنگه است. وی در کتاب خود تحت عنوان پنجمین فرمان، عوامل موثر بر ایجاد سازمان های یادگیرنده را شامل رهبری، فضای تعمقی، بومی سازی، تعادل بین کار و خانواده، مدیریت زمان و تجربه اندوزی دانسته است. روش نمونه گیری در این پژوهش طبقه ای – تصادفی می باشد. با شناسایی عوامل موثر بر ایجاد سازمان یادگیرنده می توان زمینه استقرار این شکل از سازمان را بعنوان رویکردی نوین در جهت تعالی سازمانی و توسعه منابع انسانی فراهم کرد. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل ذکر شده بر ایجاد سازمان یادگیرنده موثر است. بنابراین با اقداماتی همچون استفاده از رهبران طراح، معلم و ناظر، ایجاد فضای تعمقی، استفاده از تجارب موردی، تلاش فردی و سازمانی به منظور ایجاد تعادل بین کار و خانواده، ایجاد فرصت جهت یادگیری و تفکر و واگذاری تصمیم گیری ها به بدنه کارشناسی و سرپرستی می تواند موجبات ایجاد سازمان یادگیرنده را فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Creating a Learning Organization

نویسندگان [English]

  • Behrouz Rezaee Manesh 1
  • Mehdi Nourbakhsh 2
چکیده [English]

This study analyzes the factors affecting on creating a leaming organization  based  on  Peter  Senge's  model.  He  introduces  these factors in his book named fifth discipline: leadership, thinking space, localization, balance between family and work, time management and experiencing. There are commonly two basic patterns for creating a learning   organization   in   academic   studies:   American   pattern introduced by Peter Senge and European pattern written by several famous authors  and theorists.  Other scientists and theorists  follow these two patterns. A study with this subject has not been carried in our   country.   By   identifying   the   factors   effecting  on   learning organization we can prepare to create this kind of organization as a new approach for organization's and human resource's development. Results showed that mentioned factors affect on creating a learning organization. So we can prepare for creating a learning organization by using designer, teacher and steward leaders, create thinking space, learning from case experiences, personal and organizational effort to create  balance    between  family  and  work,  creating  learning  and thinking opportunity and  delegating decision making to  employees and supervisors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning organization
  • organizational learning