ارائه یک مدل ریاضی برای مسئله ی مکانیابی- مسیریابی مواد غذایی فاسد شدنی با در نظر گفتن وابستگی مصرف سوخت به میزان بار

حسن ربیعی؛ فرهاد اعتباری

دوره 20، شماره 67 ، دی 1401، ، صفحه 159-201

https://doi.org/10.22054/jims.2020.29472.1983

چکیده
  در این تحقیق یک مدل مکان‌یابی- مسیریابی برای شبکه توزیع محصولات غذایی فاسد شونده چند محصولی در زنجیره تأمین سرد با قابلیت سوخت‌گیری خودروها در جایگاه‌های سوخت‌گیری، موردمطالعه قرار گرفته است. به‌نحوی که مسئله با تکیه بر یک مدل تعیین میزان مصارف سوخت به‌صورت متغیر و وابسته به میزان بار حمل‌شده بین رئوس و لحاظ فسادپذیری محصولات ...  بیشتر

مدیریت زنجیره تامین
توسعه مدل همیاری وسائل نقلیه یخچالی و غیریخچالی برای کالاهای فسادپذیر

شقایق وزیری؛ فرهاد اعتباری؛ بهنام وحدانی

دوره 20، شماره 65 ، تیر 1401، ، صفحه 143-183

https://doi.org/10.22054/jims.2022.36129.2168

چکیده
  مسئله همیاری ناوگان حمل‌ونقل برای بهینه‌سازی لجستیک بخشی اساسی از زنجیره تأمین پایدار است و در سال‌های اخیر به‌طور فزاینده‌ای موردبررسی قرار می­گیرد. در این پژوهش نوع جدیدی از مدل غیرخطی ریاضی برای همکاری ناوگان حمل‌ونقل توسعه داده می­شود. این مسئله شامل مجموعه از وسائل‌نقلیه ناهمگن با ظرفیت‌های مشخص برای سرویس­دهی کالاهای ...  بیشتر

ارائه مدل مکانیابی- مسیریابی ظرفیت دار پویا با در نظرگرفتن تقاضای وابسته به قیمت

فرهاد اعتباری؛ نیلوفر ترابی

دوره 17، شماره 52 ، فروردین 1398، ، صفحه 89-124

https://doi.org/10.22054/jims.2017.17699.1633

چکیده
  از مهمترین مسائل شبکه های لجستیک، طراحی و تحلیل شبکه توزیع است. در سال های اخیر، دو مسئله اصلی در طراحی شبکه های توزیع یعنی مکانیابی مراکز توزیع و مسیریابی توزیع کننده ها با یکدیگر در نظر گرفته شده و مسئله مکانیابی-مسیریابی را به وجود آورده اند. در این مقاله یک مسئله مکانیابی-مسیریابی ظرفیت دار پویا در نظر گرفته شده است که در آن تعدادی ...  بیشتر