نویسنده = مصطفی زندیه
تعداد مقالات: 6
2. ارائه یک مدل برنامه ریزی ریاضی برای مسئله چیدمان تسهیلات پویا با در نظر گرفتن وسایل حمل کننده

دوره 18، شماره 57، تابستان 1399، صفحه 43-99

10.22054/jims.2019.26435.1906

پرهام عظیمی؛ شمس الدین حسینی؛ مانی شریفی؛ مصطفی زندیه


3. طراحی و تبیین الگوی زنجیره تامین تاب آور در صنایع داروسازی ایران

دوره 16، شماره 51، زمستان 1397، صفحه 55-106

10.22054/jims.2018.28335.1960

عبدالرضا صدیق پور؛ مصطفی زندیه؛ اکبر عالم تبریز؛ بهروز دری نوکورانی