نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس

2 عضو هیات علمی

چکیده

در این تحقیق یک مسئله چند هدفه در محیط کارگاهی با در نظر گرفتن شرایط عدم قطعیت و انعطاف پذیری در توالی انجام کارها مورد بررسی قرار گرفته است. در ادبیات تا کنون از روش های فرا ابتکاری و سایر روش های تحلیلی برای حل این مسایل استفاده می شد که در آن سیستم تولیدی کارگاهی، یک مسئله بسیار پیچیده تلقی می شود و امکان مدلسازی ریاضی آن وجود ندارد. این مقاله با ارائه روش بهینه سازی شبیه سازی بر مبنای چند پاسخ، این مسئله را به نحو کارآمدی مدلسازی و حل نموده است. رویکرد ارائه شده شامل شبیه سازی گسسته پیشامد برای بدست آوردن جواب اولیه، طراحی آزمایشها برای دست یابی به جواب های شدنی در گام بعد، و نیز شبکه‌های عصبی مصنوعی جهت بدست اوردن کل فضای جواب و در پایان تحلیل پوششی داده ها برای رسیدن به جواب بهینه می باشد. به منظور نشان دادن انعطاف و کارآمدی رویکرد ارائه شده، چیدمانهای مختلف ماشین آلات در هر سلول در نظر گرفته می شود. در پایان پژوهش تعداد بهینه اپراتور برای تخصیص به هر بخش و همچنین توالی بهینه انجام کارها با هدف دستیابی به افزایش بهره وری و کاهش زمان سیکل هر قطعه، در یک شرکت تولیدکننده قطعات دیسک خودروی پراید تعیین می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Multi-objective simulation optimization for operator assignment and job sequence considering uncertainty in flexible job shop

چکیده [English]

In this study, we are facing a multi-objective problem considering uncertainty and flexibility of job sequence in a job shop. Already the meta-heuristic methods, mathematical models and other methods are used to solve them. The traditional job shop production system is considered a very complex problem and there is no possibility of mathematical modeling. But the paper perform this problem using simulation optimization method based on multi-response efficiently. The proposed approach includes discrete event simulation to get the initial solution, experiments design to achieve the feasible answers, artificial neural networks in order to obtain the entire solution space, and finally the DEA, to reach the optimum solution. In order to show the flexibility of the proposed approach, various arrangements of machines are considered in each cell. Results show the optimum number of operators to assign to each department, the optimal job sequence with the aim of achieving increased productivity in a pride auto parts job shop, concurrent with the reducing of cycle time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multi-objective simulation optimization
  • Operator assignment
  • job sequence
  • Flexible job shop