نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده

در سا‌ل‌های اخیر نگهداری و تعمیرات به‌عنوان عامل موثر و قابل توجهی در بهبود کارکرد دستگاه‌ها بوده است. نگهداری و تعمیرات نقش مهمی در حفظ قابلیت اطمینان، دردسترس بودن، کیفیت تولیدات، کاهش ریسک، افزایش بازدهی، امنیت تجهیزات برعهده دارد، لذا نگهداری و تعمیرات و استراتژی‌های آن از جایگاه ویژه‌ای در صنایع برخوردار است. پژوهش‌های زیادی به لزوم استفاده از مجموعه‌های فازی در مسائل تصمیم‌گیری به دلیل انعطاف پذیری بالای آن اشاره نموده‌اند و از آنجایی که مساله انتخاب استراتژی نت نیز یک مساله با عدم قطعیت زیاد است بکارگیری عدم قطعیت فازی، اطمینان تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد، از این‌رو هدف این پژوهش ارائه یک مدل ریاضی مناسب تصمیم‌گیری برای ارزیابی و انتخاب استراتژی‌ نگهداری و تعمیرات با استفاده از روش طراحی بدیهی فازی سلسله مراتبی(HFAD) و روش تاپسیس فازی سلسله مراتبی (HFTOPSIS) در شرکت صنایع هفت الماس بوده است، با توجه به اینکه معیارهای بسیاری از قبیل ارزش‌افزوده، ایمنی، هزینه و ... در انتخاب استراتژی نگهداری و تعمیرات موثرند، بنابراین ابتدا به کمک مرور ادبیات و نظرات کارشناسان نگهداری و تعمیرات، این متغیرها شناسایی و سپس با استفاده از روش FAHP به وزن‌دهی معیارها و به کمک روش HFAD و HFTOPSIS به انتخاب بهترین استراتژی نگهداری وتعمیرات پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Maintenance Strategy Selection using Hierarchical Fuzzy Axiomatic Design and Hierarchical Fuzzy TOPSIS in Steel Industry (case study: Seven Diamonds Ind. co)

نویسندگان [English]

  • Soroush Avakh Darestani 1
  • Razieh Taghipour 2

1 Assistant Professor

چکیده [English]

In recent years, maintenance has been recognized as effective and significant improvement tool in performance of equipment. Maintenance plays an important role in maintaining reliability, availability and quality of products, risks reduction, efficiency increase and safety, so maintenance and its strategies have special place in the industry. A lot of researches show the necessity of using fuzzy sets in decision making problems due to its high flexibility. The choosing maintenance strategy is also a problem with so many uncertainties so using fuzzy sets seems to be very useful. The aim of this research is provide a suitable mathematical decision making model for assessment and selection maintenance strategies by using hierarchical fuzzy Axiomatic Design (HFAD) and hierarchical fuzzy Topsis (HFTOPSIS) in Haft Almas co. Since many criteria such as added value, safety, and … so are vital in maintenance strategy selection, in this article first these criteria are investigated in the literature review and expert's opinions then for obtaining the weights of criteria the FAHP method is used and finally the strategies are ranked through the applying HFAD and HFTOPSIS.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maintenance Strategies
  • Hierarchical Fuzzy Axiomatic Design
  • Hierarchical Fuzzy Topsis
  • FAHP