نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران،

چکیده

در نیروگاه‌های سیکل‌ترکیبی تولید برق، به جای اینکه گازهای تولید شده از سوزاندن سوخت‌های فسیلی پس از چرخاندن توربین‌های گازی به اتمسفر رها شوند، جهت تولید بخار وارد بویلرهای بازیاب می‌شوند. بخار تولید شده توسط این بویلرها مجددا برای تولید برق در توربین‌های بخار استفاده می‌شوند. به این‌ترتیب راندمان تولید برق به نحو چشمگیری افزایش می‌یابد. بویلرهای بازیاب با صرف هزینه‌های زیاد ساخته شده و هرگونه خرابی آن‌ها موجب توقف بخشی از نیروگاه برق شده و هزینه‌های سرسام‌آوری را ایجاد می‌کنند؛ بنابراین بهینه‌سازی قابلیت‌اطمینان آن‌ها بسیار مهم می‌باشد. این مقاله به نحوه مدل‌سازی سیستم تغذیه آب بویلرهای بازیاب (HRSG) با استفاده از‌ ترسیم بلوک دیاگرام قابلیت‌اطمینان در دو حالت نیمه‌بار و تمام بار پرداخته و به این وسیله تفاوت دو طرح پیشنهاد شده برای آن‌ها را از نظر قابلیت‌اطمینان ارزیابی می‌کند. روش به کار رفته در این مقاله می‌تواند در ارزیابی و بهینه‌یابی قابلیت‌اطمینان بسیاری از سیستم‌های صنعتی دیگر نیز به کار رود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Optimization of design of HRSG boilers at cyclic power plants

نویسندگان [English]

  • mahmoud Shahrokhi 1
  • Mohammad Farhadi 2

1 Associate Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran

2 Master of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.

چکیده [English]

In combined cycle power plants, instead of releasing gases which are produced from burning fossil fuels, after turning the gas turbines, they enter into heat recovery steam generator (HRSG) boilers to produce steam. The produced steam by these boilers is used to generate electricity in steam turbines and thus, electricity generation efficiency is dramatically increased. In this way, the efficiency of electricity production increases significantly. These boilers are made at a great cost and also, any failures of them cause a power plant to stop and create enormous costs, so optimizing their reliability is very important. This paper deals with the modeling of the HRSG feed water system by using a block diagram for two states (i.e. half-time and full load), to evaluate the difference between the proposed alternative designs, by considering their reliability. The method used in this paper can be applied to evaluate and optimize the reliability of many other industrial systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • HRSG Boilers
  • Reliability Block Diagram (RBD)
  • Design Optimization