نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانکشده مدیریت دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

 
QFD یا خانه کیفیت که خواسته ها و نیازهای مشتری را به مشخصه های فنی قابل اندازه گیری تبدیل می کند آغاز می گردد. برای تشکیل خانه کیفیت به یک رویه تحلیلی دقیق و قوی نیاز است. به طوری که روابط بین خواسته های مشتری و مشخصه های فنی محصول را با در نظر گرفتن همبستگی های داخلی خواسته های مشتری و نیز ویژگی های فنی، بررسی کرده و در نهایت ویژگی های فنی محصول را در خانه کیفیت اولویت بندی کند. علاوه بر این رویه تحلیلی پیشنهادی باید ماهیت چند هدفه بودن مساله را در نظر گرفته و دیگر اهداف مورد نظر در طراحی محصول از جمله محدودیت های منابع، میزان توسعه پذیری و قابلیت ساخت برای تعیین مشخصه های فنی محصول که لازم است در فاز طراحی مورد توجه قرار گیرند در مدل دخالت داده شده است. در پایان برای تست مدل ارائه شده نتایج حاصل از به کارگیری مدل در یک مطالعه موردی برای یک محصول نزم افزاری نشان داده می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a model for product planning in quality function deployment using goal programming and analytic network process approach

نویسندگان [English]

  • M. Momeni 1
  • A. Atashsooz 2

چکیده [English]

QFD starts with the house of quality (HOQ) which is a planning matrix translating the customer needs into measurable product technical requirements (PTRs). As with any other tool the quantum of benefits obtained from the use of QFD is proportional to the effectiveness of its use. A robust analytic method should consider the interrelationships among customer needs and PTRs while determining the importance levels of PTRs in the HOQ. This research employs the analytic network process (ANP) to fulfill this requirement. Furthermore the proposed analytic procedure should take into account the multi objective nature of the problem and thus incorporate other goals such as resource limitation extendibility and manufacturability of software technical requirements (STRs). This research presents a zero one goal programming methodology that includes importance levels of STRs derived using the ANP human resource limitation extendibility level and manufacturability level goals to determine the STRs to be considered in designing the software. Finally with regard to the result of the implemented model it is proposed some solutions for the company to reach a better software design to enhance the customer satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality function deployment
  • house of quality
  • Customer Satisfaction
  • Analytic Network Process
  • zero one goal programming