عوامل و موانع موثر در ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات از دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله ابتدا مفاهیم و خدمات بانکداری الکترونیک مطرح می شوند و در ادامه سعی شده تا عوامل و موانع موثر در ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک در ایران شناسایی و سپس اولویت بندی گردد. بمنظور تعیین عوامل موثر در ایجاد و گسترش بانکداری الکترونیک از مطالعه تطبیقی و برای تعیین اولویت این عوامل از تحقیقات میدانی – با استفاده از نظر متخصصین بانکداری و فناوری اطلاعات و از طریق پرسشنامه – استفاده شده است. سپس نتایج پرسشنامه با استفاده از آزمون های آماری تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Barriers of E-Banking Development in Iran

نویسندگان [English]

  • Kamran Feizi 1
  • Toraj Sadeghi 2
چکیده [English]

In this article concepts and different kinds of e banking services are introduced. Then by a comparative study and survey the crucial factors and the relative criteria regarding e banking development in Iran are recognized. These factors are sorted in order of their importance and according to the results of questionnaires distributed among a sample of specialists in the field of ICT and e banking in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Banking
  • Information Technology