نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی (استادیار) گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان

چکیده

تصمیم گیری و انتخاب تامین کننده اساسا یک مسئله چند معیاره می باشد. این امر برای اکثر سازمان ها، اهمیت استراتژیک دارد. ماهیت چنین تصمیم گیری هایی معمولا پیچیده و ساختار نیافته است. فنون علم مدیریت می توانند در خصوص تصمیم گیری برای این مسائل راهشگا و کمک کننده باشند. هدف از این مقاله استفاده از فرایند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی برای انتخاب بهترین شرکت تامین کننده می باشد به شکلی که حداکثر انطباق را به معیارهای تعیین شده داشته باشد. این معیارها از طریق مصاحبه با مدیران خرید به دست می آید. و مدیران در عمل از این معیارها در ارزیابی و انتخاب شرکت های تامین کننده استفاده می نمایند. در این مقاله AHP فازی برای مقایسه شرکت های تامین کننده مورد استفاده قرار می گیرد. پس از بیان ادبیات موضوعی روش AHP و فرایندها و مراحل آن بیان خواهد شد. سپس کاربردهای تئوری مجموعه های فازی بحث می گردد. در ادامه پس از پرداختن به کاربردهای AHP فازی، روش تجزیه و تحلیل در قالب یک مطالعه موردی بیان خواهد شد. نتایج : تحقیق موردی حاکی از آن است که پس از استفاده از روش AHP فازی با در نظر گرفتن جمیع معیارها، یک تامین کننده از میان سه تامین کننده انتخاب می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Multi-criteria selection of suppliers using fuzzy AHP

نویسندگان [English]

  • S. Ketabi 1
  • A. Hagh Shenas 1
  • A. Hadadian 2