نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

چکیده

تکنولوژی ها با رشد چشمگیری در حال پیدایش هستند و از آن جایی که دارای تفاوتهایی مانند دوره عمر کوتاه تر از سایر محصولات هستند ارزیابی و تصمیم گیری در خصوص آنها باید با استفاده از ابزارهای خاصی صورت گیرد.
Hype cycle یک نمایش گرافیکی از بلوغ پذیرش و کاربرد تجاری تکنولوژی های خاص است. همچنین hype cycle نشان می دهد تکنولوژی ها در چه زمانی و چگونه فراتر از سر و صداها حرکت نموده و با توجه به کاربری ساده آن مورد قبول بسیاری قرار گرفته است.
به عبارت دیگر hype cycle ابزاری برای ارزیابی تکنولوژی است. این نمودار با مشاهده تکنولوژی ها، بدون توجه به تفاوت های میان آنها بطور کلی از الگوی یکسانی پیروی می کند. با توجه به سر و صدای ایجاد شده و شاخص زمان دوره عمر تکنولوژی از فاز اشتیاق بی حد و مرز به فاز سرخوردگی و در انتها بهینه سازی مستمر و رسیدن به بلوغ تکنولوژی تقسیم شده است. فاز اشتیاق بی حد و مرز و سرخوردگی بطور عمومی توسط رسانه های عمومی از طریق ایجاد انتظارات غیر واقعی بوجود می آید.
علاوه بر این از آنجایی که hype cycle دوره عمر تکنولوژی را به تصویر می کشد و همچنین نشان دهنده ریسک سرمایه گذاری در هر یک از مراحل بلوغ تکنولوژی است می توان از آن برای تعیین زمینه های مناسب برای سرمایه گذاری استفاده نمود.
در این مقاله ابعاد مختلف  hype cycle و کاربرد آن در رابطه با بلوغ تکنولوژی مورد بررسی قرار گرفته و همچنین میزان آمادگی کشور ایران در پذیرش تکنولوژی های نوین از طریق مقایسه کیفی و کمی شاخص های پذیرش تکنولوژی های نوین از طریق مقایسه کیفی و کمی شاخص های پذیرش تکنولوژی با کشور آمریکا به عنوان یکی از برترین تولید کنندگان تکنولوژی نوین، بر مبنای جدول شماره 2، مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hype Cycle, as a too/ for investment and adoption technologies

نویسندگان [English]

  • S. M. A'arabi 1
  • P. Shoarian 2

چکیده [English]

A Hype Cycle is a graphic representation of the maturity, adoption and business application of specific technologies. Hype Cycles also show how and when technologies move beyond the hype, offer practical benefits and become widely accepted.
In other words, the hype cycle is one tool for technology assessment. It captures the observation of the technologies, no matter how different they are; generally follow a certain pattern with respect to hype and time over enthusiasm, followed by disillusionment, and a gradual improvement in the technology that potentially leads to maturity. The periods of over enthusiasm and disillusionment typically originate from unrealistic expectations and are reinforced by media effects.
In this article, we have introduced different dimensions of Hype Cycle and its applications, and have compared main adoption indicators of Hype Cycle between Iran and USA. Moreover, we have shown that, this tool can be used from investors, who want to invest in High-Tech Industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hype Cycle
  • Technology Adoption
  • Technology Assessment
  • investment