بهینه سازی سبد سهام با استفاده از برنامه ریزی سازشی ضد ایده آل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پس از معرفی مدل میانگین – واریانس مارکویتز، مساله انتخاب سبد مالی بهینه چند هدفه تاکنون مورد توجه بسیاری از تصمیم گیران و برنامه ریزان مالی قرار گرفته است بطوری که افراد تصمیم گیرنده اهداف و خواسته های سرمایه گذاری خود را در چارچوب مدل های ریاضی چند هدفه ای که تطابق بیشتری با واقعیات تصمیم گیری در انتخاب سبد مالی بهینه دارند بیان می کنند. تاکنون روش های مختلفی برای بهینه سازی اینگونه مسائل معرفی شده اند که یکی از این روش ها، روش برنامه ریزی سازشی است. در این مقاله با توجه به اهمیت روز افزون سرمایه گذاری در سبد های مالی، روشی جدید مبتنی بر برنامه ریزی سازشی برای بهینه سازی مساله انتخاب سبد مالی چند هدفه توسعه داده شده که برنامه ریزی سازشی بر اساس مقادیر ضد ایده آل نام دارد. به منظور بررسی عملکرد و قابلیت کاربرد این روش، مورد کاوی با انتخاب سبد سهامی با 35 شاخص سهام بازار سهام ایران انجام شده است. نتایج به دست آمده از مقایسه دو روش برنامه ریزی سازشی و روش پیشنهادی تحت شرایط یکسان، بیانگر آن است که نتایج روش ارائه شده سازگاری بیشتری با خواسته های تصمیم گیرنده نشان می دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of Financial Portfolio by Using Nadir Compromising Programming

نویسنده [English]

  • Maghsoud Amiri
چکیده [English]

After introducing Markowitz mean-variance model, decision makers (DMs) and financial planners paid much attention to the matter of portfolio selection, so that DMs explain purposes and investment requirements in the frame of multi-objective mathematic models which are more consistent with decision making realities in optimal portfolio selection. At now there are various methods introduced to optimize such problems. One of the optimization methods is the Compromise Programming (CP) method. In this paper, considering increasing importance of investment in financial portfolios, we propose a new method, called Nadir Compromising Programming (NCP) by expanding a CP-based method for optimization of multi-objective portfolio selection problem. In order to examine NCP performance and operational capability, we implemented a case study by selecting a portfolio with 35 stock indices of Iran stock market. Results of comparing the CP method and proposed method under the same conditions indicate that NCP method results are more consistent with DM purposes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multi-objective optimization
  • Compromise programming
  • Portfolio selection