تصمیم گیری گروهی برای انتخاب ابزار ماشین با استفاده از روش ویکور فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

انتخاب ابزارهای ماشین مناسب برای یک شرکت تولیدی به دلیل تاثیر گذاری در فرایند تولید بسیار مهم است. وجود اطلاعات نادقیق باعث دشوارتر شدن این انتخاب می شود. روش VIKOR یکی از روش های جدید برای حل مسائل تصمیم گیری چند معیاره است که هدف آن انتخاب بهترین گزینه بر اساس نزدیک ترین جواب ممکن به جواب ایده آل است. در این مقاله یک رویکرد فازی برای روش VIKOR پیشنهاد خواهد شد که رتبه بندی گزینه ها و اوزان اهمیت معیارها به عنوان اعداد فازی در نظر گرفته می شوند. همچنین در روش پیشنهادی، وزن اهمیت نظرات تصمیم گیرندگان متفاوت در نظر گرفته می شود. برای تشریح روش پیشنهادی، یک مثال عددی درباره مساله انتخاب ابزار ماشین ارائه خواهد شد که معیارهای ارزیابی گزینه ها عبارتند از: انعطاف پذیری، قابلیت اطمینان و تعمیر پذیری ماشین ها.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Group decision making to select machine tools by using fuzzy VIKOR method

نویسنده [English]

  • Maghsoud Amiri
چکیده [English]

Selection of appropriate machine tools for a manufacturing company, because that effects on product process, is a very important. But by imprecise information, the selection will be complicated. The VIKOR method is one of new methods for solving problems of multiple criteria decision making where its objective is selecting the best alternative based on the closest feasible solution to the ideal solution. In this article will be proposed a fuzzy approach for the VIKOR method where rating alternatives and importance weights of criteria are considered as fuzzy numbers. Also in the proposed method, importance weight of DMs thoughts is considered different. For illustrating the proposed method, a numerical example about machine tools selection has been presented for illustrating the proposed method, where criteria of alternatives evaluation are flexibility, confidence ability and maintainability of machines.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiple Criteria Decision Making
  • Fuzzy approach
  • VIKOR Method
  • Machine Tools Selection