نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

با وجود آنکه ضرورت و اهمیت چابکی زنجیره تامین در بسیاری از صنایع چه از نظر علمی و چه از بعد تجربی بر کسی پوشیده نیست و همچنین لزوم سرعت عمل، پاسخگویی به مشتریان، تغییرات روز افزون بازار و نیازهای مصرف کنندگان، لزوم انعطاف هر چه بیشتر در سازمان ها و تولید، حرکت به سمت ایجاد شبکه در حوزه فیزیکی و مجازی، حذف اتلاف ها در سازمان امروزه از بدیهی ترین واقعیت های حاکم بر کسب و کار و عرصه مدیریت و سازمان محسوب می شوند شرکت های نفتی در ایران توجه چندانی به این مسائل و ترسیم و توسعه زنجیره تامین خود ندارند. مفهوم سازی چابکی در کل زنجیره تامین شرکت ملی نفت ایران، تعیین مولفه ها و شاخص های ارزیابی چابکی زنجیره تامین و طراحی ارتباطات بین مولفه ها از مواردی است که در مقاله حاضر با استفاده از روش های  کیفی مانند مورد پژوهی، دلفی و روش های کمی آماری و روش مدل یابی معادلات ساختاری مد نظر قرار گرفته است. همچنین در این مقاله به مرور ادبیات مربوط به چابکی زنجیره تامین و جایگاه چابکی زنجیره تامین در شرکت های نفتی نیز پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The operational model for supply chain agility evaluation in national Iranian oil company: case of NISOC

نویسندگان [English]

  • Rohollah sohrabi 1
  • AbolfazI Kazazi 2
  • Jahanyar B. Soofi 3

چکیده [English]

Although the importance of Agility in supply chain in many different industries is clear, and being responsive, customer oriented and, flexible is obvious in management and organizations, Iran big oil companies do not pay enough attention to designing and implementation of their supply chains. The purpose of this article is conceptualizing and defining significant criteria and attributes for Supply Chain Agility Evaluation and measurement in National Iranian Oil Company the case of NISOC. For that acceptable literature review, qualitative research methods such as Delphi and case study research and quantitative methods such as statistical and structural equation modeling (SEM) have been used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain Agility
  • Evaluation and Measurement
  • National Iranian Oil Company (NIOC)
  • National Iranian South Oil Company (NISOC)
  • main processes