نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مساله فروشنده دوره گرد یکی از معروفترین مسائل بهینه سازی ترکیبی است که با توجه به ویژگی های خاص آن، در سال های اخیر نیز بستر مناسبی برای اعتبار سنجی الگوریتم های مختلف ابتکاری، فرا ابتکاری و دقیق بوده است. کاربردهای متعدد این مساله از لحاظ نظری و عملیاتی نیز باعث توجه ویژه محققان به آن شده است. الگوریتم فرا ابتکاری بهینه سازی توسط کلونی مورچگان در زمره روش های فرا ابتکاری موفقی است که در سال های اخیر به نحو موفقیت آمیزی برای حل مسائل بهینه سازی ترکیبی گسسته استفاده شده است. در این مقاله، الگوریتمی مبتنی بر بهینه سازی توسط کلونی مورچگان، برای حل مساله فروشنده دوره گرده با داده های فازی ارائه شده است. الگوریتم پیشنهادی در محیط برنامه نویسی C++ کد نویسی و اجرا گردیده و نتایج هر بار اجرای آن با نتایج الگوریتم دقیق انشعاب و تحدید که از کد نویسی در محیط LINGO8.0 به دست آمده، مقایسه شده است. الگوریتم پیشنهادی در مورد مثال هایی با ابعاد کوچک به جواب بهینه دست یافته و در مورد مثال های بزرگ در زمان هائی بسیار کوتاه به جواب های شدنی مناسبی دست می یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Application of Ant Colony Algorithm in Solve the Traveling Salesman Problem with Fuzzy Movement Time among Cities

نویسنده [English]

  • Jamshid Salehi Sadaghiani

چکیده [English]

Traveling salesman problem (TSP) is one of the most well-known combinational optimization problems which recently has been a suitable base to validate different heuristic and Meta heuristic algorithms. Multiple application of this problem in both theoretical and operational field is remarkable to researches. Mate heuristic Optimization algorithm by ant colony is a kind of successful methods which has been used to solve discrete combinational optimization problems recent years. An algorithm based on ant colony optimization is presented in this paper to solve fuzzy traveling salesman problem. Presented algorithm has been programmed and run at C++ environment and results of each run were compared with coded results of Branch and Bound algorithm by Lingo 8.0. Suggested algorithm has resulted successfully in small scale and in the case of large scale has resulted to feasible solution at short time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ant Colony Algorithm
  • Travelling Salesman Problem
  • Fuzzy Data
  • AS Algorithm