محاسبه نقطه سفارش مجدد در حالت فازی

جعفر رضایی؛ سید محمد تقی فاطمی قمی

دوره 2، شماره 7 ، دی 1383، صفحه 1-13

چکیده
  یکی از مسایل اصلی کنترل موجودیتها، تعیین نقطه سفارش مجدد است. پارامترهای مشخص کننده این نقطه، معمولا به یکی از دو صورت قطعی و احتمالی است. در این مقاله به دلیل اینکه دنیای واقعی آکنده از عدم قطعیت ها و ابهامات است و در اکثر مواقع نمی توان پارامترها را به صورت قطعی و یا احتمالی مشخص نمود به صورت فازی در نظر گرفته می شوند. لذا مقدار نقطه ...  بیشتر

مدل راهبرد توسعه و انتخاب فناوری مناسب در صنعت پارافین

عارف طیبا؛ محمد علی شفیعا

دوره 2، شماره 7 ، دی 1383، صفحه 15-35

چکیده
  گزینش فناوری مناسب یک جامعه برای دریافت از دارندگان آن در دیگر جوامع، نیاز به اخذ تمهیدات سنجیده جهت اثر بخش شدن تصمیم اخذ شده دارد. در این مقاله سعی شده است با بکارگیری مدل اس دبلیو ا تی راهبرد توسعه جهت صنعت تولید پارافین در ایران شناسایی شده است. فناوریهای مختلف تولید این محصولات با دیدی توسعه طلبانه ارائه گردد و امکان پذیری تولید ...  بیشتر

روشی برای بهینه سازی مسائل چند پاسخه آماری با استفاده از برنامه ریزی آرمانی فازی

مقصود امیری

دوره 2، شماره 7 ، دی 1383، صفحه 37-55

چکیده
  در این مقاله روشی برای بهینه سازی مسائل چند پاسخه آماری با استفاده از برنامه ریزی آرمانی فازی ارائه می شود. از آنجا که روش برنامه ریزی آرمانی نظرات تصمیم گیرنده (DM) را بصورت عینی در نظر می گیرد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. روش ارائه شده در مقایسه با روش های موجود سرعت بیشتری داشته و هم چنین از زیر بنای ریاضی قویتری برخوردار است. مقایسه ...  بیشتر

تدوین استراتژی منابع انسانی با استفاده از رویکرد QFD در سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور

سید محمد اعرابی؛ رضا آرمان پور

دوره 2، شماره 7 ، دی 1383، صفحه 57-81

چکیده
  در این مقاله ضمن بررسی فرایند تدوین استراتژی منابع انسانی به این موضوع پرداخته خواهد شد که سازمان های خدماتی از جمله سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور چگونه می توانند الزامات مشتری در رابطه با منابع انسانی را با استفاده از رویکرد QFD شناسایی کرده و از نتایج آن در برنامه ریزی های استراتژیک برای منابع انسانی استفاده نمایند. در پایان این ...  بیشتر

بسط عملکرد کیفی در تعیین مشخصه های فیزیکی شعب

عبدالمجید عبدالباقی؛ محمدرضا دلوی؛ مجتبی رئیسی

دوره 2، شماره 7 ، دی 1383، صفحه 83-103

چکیده
  مشتریان به عنوان منبع اصلی سودآوری سازمان ها بوده و بنابراین در نظر گرفتن خواسته ها و نیازهای آنان به عنوان تضمین کننده بقای واحدهای کسب و کار دارای اهمیت می باشد. در این راستا در نظر گرفتن رضایت آنها در گرو کیفیت خدماتی است که سازمان ها به آنها ارائه می کنند. در تایید رضایت اهمیت مشتریان همین بس که 30 % از امتیازات کیفیت در جایزه مالکوم ...  بیشتر

نحوه استناد به منابع اطلاعاتی الکترونیک در تحقیقات علمی و عملی

کامران فیضی؛ علیرضا مقدسی

دوره 2، شماره 7 ، دی 1383، صفحه 105-118

چکیده
  امروزه با گسترش روز افزون کاربردهای فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی به صورت الکترونیک در عرصه پژوهش، رعایت حقوق صاحبان آثاری که حاصل تلاش خود را از طریق شبکه های اطلاعاتی محلی و جهانی همچون اینترانت و اینترنت در اختیار سایر نویسندگان و پژوهشگران قرار می دهند ضرورت اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. در این مقاله ضمن بیان مقدمه ای کوتاه درباره ...  بیشتر