سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

خواننده گرامی

در صورت تمایل به مطالعه‌ی مداوم فصلنامه "مطالعات مدیریت صنعتی" فرم زیر را تکمیل و به نشانی دفتر مجله واقع در تهران، بزرگراه همت غرب- دهکده المپیک- دانشکده مدیریت و ‌ حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی کدپستی 1489684511 ارسال فرمایید.

اشتراک سالانه: 000ر144 ریال

تک شماره‌: 000ر36ریال

 

 

 

 

برگ درخواست اشتراک

فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی

 

لطفاً نام این سازمان / اینجانب ......................... را در فهرست مشترکان مجله فصلنامه "مطالعات مدیریت صنعتی" ثبت و از شماره ............... تا ............... سال ............ تعداد .............. نسخه مجله به آدرس زیر ارسال فرمایید.

آدرس و شماره تلفن:

ضمناً مبلغ ............ ریال حق اشتراک مجلات درخواستی به حساب جاری شماره    98722890 بانک تجارت ـ شعبه شهید کلانتری کد 985 به نام دانشگاه علامه طباطبایی واریز گردیده و رسید آن به پیوست ارسال می‌گردد. خواهشمند است در صورت مشترک بودن شماره اشتراک قبلی خود را قید فرمایید.