نویسنده = علی مروتی شریف آبادی
تعداد مقالات: 4
1. مدل‌سازی سیستم تولید چابک با استفاده از رویکرد پویایی‌های سیستم

دوره 12، شماره 32، زمستان 1393، صفحه 1-19

سید محمود زنجیرچی؛ علی مروتی شریف آبادی؛ مهدی خاکی اردکانی


2. طراحی مدلی براى ارزیابى ریسک در زنجیره ى تأمین با رویکرد شبکه ى عصبى مصنوعى (مطالعه ى موردى: شرکت فولاد آلیاژى ایران - یزد

دوره 11، شماره 30، تابستان 1393، صفحه 1-21

سید حبیب ا... میرغفوری؛ علی مروتی شریف آبادی؛ فائزه اسدیان اردکانی


3. حل مسأله ی برش دوبعدی غیرگیوتینی با تقاضا با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات

دوره 10، شماره 26، پاییز 1391، صفحه 75-94

فائزه اسدیان اردکانی؛ علی مروتی شریف آبادی