چارچوب ارزش‌آفرینی خدمات کانال‌های ترکیبی در صنعت بانکداری

منوچهر زمانی فریزهندی؛ پیام حنفی زاده؛ زهره دهدشتی شاهرخ

دوره 17، شماره 54 ، مهر 1398، ، صفحه 141-182

https://doi.org/10.22054/jims.2019.37851.2211

چکیده
  امروزه صنعت بانکداری همانند بسیاری از صنایع با تحول دیجیتالی روبرو شده است. این تحولات به خاطر فناوری‌های همگرا می‌باشد. یکی از ارکان فناوری‌های همگرا، امکان ارائه‌ی خدمات از چندین کانال به مشتریان جهت تجربه‌ی بهتر مشتریان است. چنین موضوعی در صنعت بانکداری به یک بایسته مبدل شده است، به‌طوری‌که ارائه خدمات بانکی از کانال‌های ...  بیشتر

مدل ارزیابی عملکرد تلفیقی مورد مطالعه صنعت داروسازی

پیام حنفی زاده؛ حمید رضا راسخ؛ محمد حسین میر صالحیان

دوره 10، شماره 26 ، مهر 1391، ، صفحه 95-122

چکیده
  تاکنون تلاشهای بسیاری برای تحقق یک مدل جامع ارزیابی عملکرد از سویپژوهشگران و سازمانها صورت پذیرفته است. اما مشکلی که در آنها دیده می شود عدمتوجه همزمان به عملکردهای واحدهای تخصصی و فرآیندهای یک سازمان می باشد.این امر باعث دیده نشدن قسمتی از ارزشهای بوجود آمده در سازمان خواهد شد. مقالهحاضر با بررسی مطالعات پژوهشی انجام شده در این حوزه، ...  بیشتر

مدل ترکیبی شبکه های عصبی مصنوعی پیش خور و خود سازمانده کوهونن برای پیش بینی قیمت سهام

پیام حنفی زاده؛ ابوالفضل جعفری

دوره 8، شماره 19 ، دی 1389، ، صفحه 165-187

چکیده
  این مقاله ضمن ارائه مدلی ترکیبی از شبکه های عصبی مصنوعی، به بررسی توان پیش بینی کنندگی آنها در مقایسه با مدل های منفرد می پردازد. در این بررسی، با استفاده از شبکه های عصبی ترکیبی متشکل از شبکه های پیش خور و خود سازمانده کوهونن اقدام به پیش بینی قیمت سهام شده است. نتایج آزمایشات محاسباتی در پیش بینی قیمت سهام شده است. نتایج آزمایشات محاسباتی ...  بیشتر