نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد سنجش و اندازه گیری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

نظریه بنیادین چارچوب نظری بسیار موثری را به منظور تحلیل محتوای اطلاعات کیفی جمع آوری شده در سخنرانی ها، مناظره ها، میزگردهای مباحثاتی، مقالات و علی الخصوص مصاحبه ها به پژوهشگران علوم انسانی ارائه می دهد.
این نظریه بعنوان یک روش نوین تحقیق برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های پژوهشی در دهه 1960 مطرح و برای اولین بار توسط گلاسر و استراوس در 1967 معرفی گردید. شالوده اصلی نظریه بنیادین، استخراج کدها، مفاهیم و طبقه بندی ها می باشد. در این مقاله به تشریح این نظریه، نکات و هسته اصلی، ملاحظات و چگونگی کاربرد آن در شش گام پرداخته شده است. در گام اول مبانی نظری در گام های دوم و سوم به نحوه کدگذاری و استخراج کدها و در گام چهارم، تلفیق کدها و ایجاد مفاهیم اصلی نظریه بنیادین، مورد بررسی قرار گرفته و در گام پنجم مراحل مختلف تحلیل مقایسه ای گلاسر و استراوس برای ایجاد طبقه بندی ها و بلاخره در گام ششم به دلایل و چگونگی کاربرد نظریه بنیادین به همراه چکیده ای از گام های پیشین در قالب یک مثال پرداخته شده است.
نتایج بررسی هایی که توسط گلاوسر و استراس انجام شده بیانگر این است که می توان از این نظریه بعنوان رویکردی مطمئن، به منظور کشف حقایق و واقعیات نهفته در پشت واژه ها کلمات و جملات بهره جست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Attitude Assessment in Management Studies by Likert Scale

نویسندگان [English]

  • Jahanyar Bamdad Sufl 1
  • Saeed Shahbaz Moradi 2
  • Majid Salimi 3

چکیده [English]

Building a research  questionnaire  and using  assessment tools  play a crucial role  in social,  management  and behavioral  sciences.  Scales  and questionnaires are deemed wrongly as the same tools, but in spite of the similarities that are basically and technichally different. Although, making a research   scale   or questionnaire may  seem   quite   an  easy  job   for  son researchers,   gathered  results  by these  tools  are normally miles  away  fro the reality.  By this token,  it necessitates  some technical  skills  and scientif background.
This  article  is to study the likert  Scale,  introduced   by R. Likert  in 193 as  the   most   commonly    used   assessment    tools   and   the   most   recent published   researches'   findings  are explored  to build  and  statically  analy: the produced  results  developed  by likert Scale.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scale
  • Likert
  • Attitude
  • questionnaire
  • Item