نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین،(مسئول مکاتبات)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مسئله تخصیص پاداش عادلانه به افراد سازمان که جنبه انگیزشی داشته باشد همواره از دغدغه های مدیران سازمان ها بوده است. در این مقاله سعی شده تا مدلی ابتکاری جهت محاسبه میزان پرداخت های انگیزشی به کارکنان ارائه شود. با توجه به ماهیت چند شاخصه ارزیابی افراد در سازمان ها این تحقیق با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره به ارائه یک متدولوژی جهت رویارویی با این مسئله می پردازد. شایان ذکر است که مدل حاصل جهت بررسی میزان اثر بخشی آن در یک شرکت تولید کننده الکتروموتورهای القایی اجرا و نتایج آن ارائه شده است. با توجه به قابلیت های بارز روش TOPSIS در حل مسائل با مقیاس بزرگ(تعداد گزینه ها و شاخص های تصمیم گیری) این روش در محاسبات این مدل مورد استفاده قرار خواهد گرفت. مدل حاضر برای پنج بخش تولیدی در شرکت مذکور مورد استفاده قرار  گرفته و میزان پرداخت انگیزشی به هر نفر محاسبه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Proposing a Model for Calculating Amount of Incentive Payments to Employees Using Multiple Criteria Decision Making

نویسندگان [English]

  • Ali Mohtashami 1
  • Sarvenaz Tayyebi 2

چکیده [English]

Managers in organizations. In this paper an innovative model for calculating amount of incentive payments to employee has been proposed. Considering the multi criteria nature of assessing organization’s employees, this research propose a methodology to face this problem using multiple criteria decision making technique. To evaluating the effectiveness of this model, the suggested model has been implemented for an electromotor manufacturing company and the results has been mentioned in article. Considering the high ability of TOPSIS technique in solving the large scale (large number of alternatives and criteria), this technique will be used for computations. The suggested model has been used for five production departments (163 persons) in mentioned company and amount of incentive payment for each one of employees has been calculated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiple Criteria Decision Making
  • Incentive Payment
  • TOPSIS