کاربرد تحقیق در عملیات در سیستم های خدمات درمانی ایران

کورش عشقی؛ مریم رستگار

دوره 3، شماره 8 ، فروردین 1384، صفحه 1-28

چکیده
  در این مقاله ابتدا به تاریخچه کاربردهای مختلف تحقیق در عملیات در مسائل خدمات درمانی پرداخته و سپس دو مقوله استقرار بهینه ماشینهای آمبولانس و برنامه ریزی پرسنل واحدهای درمانی مورد بررسی قرار می گیرند. در ادامه مدلهای مورد بحث در مرکز اورژانس تهران و مرکز طبی کودکان پیاده سازی و اجرا شده و نتایج حاصل مورد بررسی قرار گرفته است.  بیشتر

تجزیه و تحلیل صنعت نرم افزار در ایران

سیدمحمد اعرابی؛ پریناز شعاریان

دوره 3، شماره 8 ، فروردین 1384، صفحه 29-54

چکیده
  بررسی محیطی عبارت است از نظارت، ارزیابی و نشر اطلاعات بدست آمده مربوط به محیط های داخلی و خارجی سازمان که از عوامل بسیار مهم در تدوین استراتژی و برنامه ریزی بشمار می رود . با توجه به گسترش روز افزون صنعت نرم افزار در کشور، بررسی و تجزیه و تحلیل این صنعت است ضروریات است. برای این منظور پس از بررسی مدل های مختلف، مدل PEST جهت تجزیه و تحلیل ...  بیشتر

تحلیل محتوا با استفاده از نظریه بنیادین، رویکردی عملیاتی و نوین در روش تحقیق کیفی

جهانیار بامداد صوفی؛ سعید شهباز مرادی؛ مجید سلیمی

دوره 3، شماره 8 ، فروردین 1384، صفحه 55-70

چکیده
  نظریه بنیادین چارچوب نظری بسیار موثری را به منظور تحلیل محتوای اطلاعات کیفی جمع آوری شده در سخنرانی ها، مناظره ها، میزگردهای مباحثاتی، مقالات و علی الخصوص مصاحبه ها به پژوهشگران علوم انسانی ارائه می دهد. این نظریه بعنوان یک روش نوین تحقیق برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های پژوهشی در دهه 1960 مطرح و برای اولین بار توسط گلاسر و استراوس ...  بیشتر

مدیریت روابط با مشتری در تجارب الکترونیک بین بنگاهی

جمشید صالحی صدقیانی؛ مریم اخوان؛ مجید باب الحوائجی

دوره 3، شماره 8 ، فروردین 1384، صفحه 71-93

چکیده
  مدیریت روابط با مشتری و مدل کسب و کار بین بنگاهی دو فاکتور حیاتی واصلی در موفقیت تجارت مدرن امروزی می باشند. اگر چه این دو دارای بخشهای متفاوتی هستند اما تشابهات زیادی نیز با یکدیگر دارند. یکپارچه سازی این دو دارای منافع زیادی در زمینه فرایندهای تجاری از قبیل فروش، بازاریابی، خدمت رسانی به مشتریان و حمایت اطلاعاتی به همراه دارد. در ...  بیشتر

انتخاب و رتبه بندی طرح های اشتغالزا با استفاده از روشهای تاپسیس و الکتر

عزت الله اصغری زاده؛ کمال سخدری

دوره 3، شماره 8 ، فروردین 1384، صفحه 95-109

چکیده
  گرچه دانش آموختگان حدود 10 درصد جامعه بیکاران را تشکیل می دهند اما امید به ایجاد اشتغال برای دیگر اقشار از طریق دانش آموختگان بسیار زیاد است. در شرایطی که فرصت و منابع مالی کشور برای حمایت از اشتغال و کارآفرینی محدود است سرمایه گذاری به منظور فراهم کردن زمینه اشتغال این افراد به دلیل آمادگی بالای علمی و توان کارآفرینی آنان و نیز امکانات ...  بیشتر

عوامل و موانع موثر در ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک در ایران

کامران فیضی؛ تورج صادقی

دوره 3، شماره 8 ، فروردین 1384، صفحه 111-128

چکیده
  در این مقاله ابتدا مفاهیم و خدمات بانکداری الکترونیک مطرح می شوند و در ادامه سعی شده تا عوامل و موانع موثر در ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک در ایران شناسایی و سپس اولویت بندی گردد. بمنظور تعیین عوامل موثر در ایجاد و گسترش بانکداری الکترونیک از مطالعه تطبیقی و برای تعیین اولویت این عوامل از تحقیقات میدانی – با استفاده از نظر متخصصین ...  بیشتر