تعداد مقالات: 414
276. ارزیابی عملکرد مناطق عملیاتی شرکت انتقال گاز با استفاده از روش ترکیبی DEA-SWARA-WASPAS

دوره 16، شماره 49، تابستان 1397، صفحه 139-171

10.22054/jims.2018.8788

حسین صفری؛ عالیه کاظمی؛ احمد مهرپور لایقی


277. چارچوب ارزش‌آفرینی خدمات کانال‌های ترکیبی در صنعت بانکداری

دوره 17، شماره 54، پاییز 1398، صفحه 141-182

10.22054/jims.2019.37851.2211

منوچهر زمانی فریزهندی؛ پیام حنفی زاده؛ زهره دهدشتی شاهرخ


279. طراحی مدل شبیه سازی زنجیره تامین حلقه بسته سبز و قیمت گذاری محصول در حضور رقیب

دوره 17، شماره 52، بهار 1398، صفحه 153-202

10.22054/jims.2018.34709.2125

سمیرا پارسائیان؛ مقصود امیری؛ پرهام عظیمی؛ محمدتقی تقوی فرد


282. شناسایی عوامل موثر بر نوآوری سازمانی با تکیه بر پارادایم نوآوری باز مطالعه موردی: صنعت نشر کشور

دوره 11، شماره 31، زمستان 1393، صفحه 101-125

محمد مهدی پرهیزکار؛ علی اکبر جوکار؛ ولی محمد درینی


283. نحوه استناد به منابع اطلاعاتی الکترونیک در تحقیقات علمی و عملی

دوره 2، شماره 7، زمستان 1383، صفحه 105-118

کامران فیضی؛ علیرضا مقدسی


284. ارزیابی روابط علی میان شاخص‌های مدل تعالی H3SE در صنعت پتروشیمی

دوره 12، شماره 34، زمستان 1393، صفحه 107-132

احمدرضا قاسمی؛ عزت اله اصغری‌زاده


286. عوامل و موانع موثر در ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک در ایران

دوره 3، شماره 8، بهار 1384، صفحه 111-128

کامران فیضی؛ تورج صادقی


287. استفاده از روش تاپسیس فازی به منظور اولویت بندی موانع اجرای استراتژی در میان پیمانکاری بخش انرژی

دوره 11، شماره 29، تابستان 1392، صفحه 113-137

سید محمد علی خاتمی فیروزابادی؛ سید حسین جلالی؛ سید علی محمد پرورده


290. تغییرات ساختاری و تأثیر آن بر اشتغال صنعتی در صنایع کارخانه ای ایران

دوره 11، شماره 28، بهار 1392، صفحه 119-136

محمد قلی یوسفی؛ حمید آماده؛ طاهره کریمی دستنایی


291. نقش فشار مشتری و نوآور بودن بر فعالیت های مدیریت زنجیره تامین پایدار و مزیت رقابتی پایدار

دوره 15، شماره 47، پاییز 1396، صفحه 121-150

10.22054/jims.2017.8119

مصطفی ابراهیم پور ازبری؛ محمود مرادی؛ محسن مومنه


293. توسعه مدل مکان یابی شبکه ای در حالت عدم قطعیت حالت استوار

دوره 10، شماره 26، پاییز 1391، صفحه 123-146

علیرضا علی نژاد؛ سامرند سالاری؛ آزاده سیف


294. عوامل موثر بر ایجاد سازمان یادگیرنده

دوره 4، شماره 13، تابستان 1385، صفحه 123-146

بهروز رضایی منش؛ مهدی نوربخش


296. توسعه مدل‌های کنترل موجودی (r,Q) و(R,T)

دوره 12، شماره 33، زمستان 1393، صفحه 125-124

مقصود امیری؛ محمد امین نایبی؛ اویس زرابادی پور


297. نقش مدیریت کنکاش – سیبرنتیک در فرایند یادگیری سازمانی

دوره 6، شماره 16، تابستان 1386، صفحه 125-166

وجه ا... قربانی زاده؛ امین اسد پور


300. ارزیابی پاسخگویی در شرکت های تولیدی لوازم خانگی (رادیو و تلویزیون) ایران با استفاده از منطق فازی

دوره 2، شماره 5، تابستان 1383، صفحه 127-145

غلامرضا خوش سیما؛ کارو لوکس؛ محمود حاجی باقری