تعداد مقالات: 404
103. ارائه یک روش جدید برای ارزیابی و انتخاب سبد پروژه های توسعه محصول جدید

دوره 15، شماره 47، پاییز 1396، صفحه 23-43

10.22054/jims.2017.8115

سید مجتبی هاشمی مجومرد؛ مسعود کسایی


105. تأثیر عدم اطمینان محیطی، انعطاف پذیری تولید و کارایی عملیاتی بر عملکرد شرکت: نقش تعدیلگری ظرفیت جذب عملیاتی

دوره 16، شماره 49، تابستان 1397، صفحه 37-66

10.22054/jims.2018.8785

مصطفی ابراهیم پور ازبری؛ محسن اکبری؛ فاطمه رفیعی رشت آبادی


109. تحلیل محتوا و هم واژگانی متغیرهای ابعاد عملیاتی و مالی زنجیره تامین

دوره 17، شماره 53، تابستان 1398، صفحه 35-80

10.22054/jims.2018.20400.1713

علی محمدی؛ مسلم علی محمدلو؛ عباس عباسی؛ مجتبی خلیفه


110. تعیین ارزش شبکه اجتماعی سازمانی از دیدگاه مدیریت دانش

دوره 17، شماره 54، پاییز 1398، صفحه 31-65

10.22054/jims.2019.17584.1628

محمد تقی تقوی فرد؛ فائزه عبدلی مسینان


113. رویکرد تعاملی فازی برای حل مسئله برنامه‌ریزی تولید چند محصولی چند دوره‌ای

دوره 11، شماره 31، زمستان 1393، صفحه 35-53

سید حسین رضوی حاجی‌آقا؛ هادی اکرمی؛ شیده سادات هاشمی


116. برنامه‌ریزی حرکت قطارهای برون‌شهری با در نظرگرفتن توقفات-اضطراری و مسیرهای متقاطع با استفاده از الگوریتم شبیه‌سازی تبرید

دوره 12، شماره 34، زمستان 1393، صفحه 41-88

حسن جوانشیر؛ سید محمد علی خاتمی فیروزآبادی؛ شیلا سادات فاطمی


118. مدل یابی عوامل داخلی مؤثر بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط

دوره 13، شماره 36، بهار 1394، صفحه 61-94

ولی محمد درینی؛ علی اکبر آقاجانی افروزی؛ محمد تابان؛ مرتضی محمدی صالح


119. ارائة یک مدل ریاضی برای زمان بندی و موازنة خط مونتاژ هزینه گرا با محدودیت منابع

دوره 11، شماره 29، تابستان 1392، صفحه 41-59

محمد رحیم رمضانیان؛ محمد حسن قلی زاده؛ شیوا شبان


120. انتخاب سبد بهینه پروژه با استفاده از رویکرد تلفیقی DEA/DEMATEL

دوره 11، شماره 28، بهار 1392، صفحه 41-60

علیرضا علی نژاد؛ کاووس سیمیاری


122. ارائه یک سیستم خبره فازی جهت تعیین زمان ختم پروژه در شبکه های پرت

دوره 13، شماره 38، پاییز 1394، صفحه 41-69

ابوالفضل کاظمی؛ پاشا فخوری؛ علی شکورلو


123. رویکرد الگوریتم فرا ابتکاری کلونی زنبور عسل مصنوعی برای تعیین مکان بهینه سوئیچها در شبکه ارتباطی تلفن همراه

دوره 10، شماره 27، زمستان 1391، صفحه 44-67

سید محمد علی خاتمی فیروز آبادی؛ امین وفادار نیکجو


124. طراحی مدل ریاضی چند هدفه موازنه زمان و هزینه در شبکه های به کمک الگوریتم ژنتیک PERT

دوره 10، شماره 26، پاییز 1391، صفحه 55-73

مجید اسماعیلیان؛ کامران فیضی؛ امیر افسر