تعداد مقالات: 529
101. استراتژی صنعت الکترونیک از دیدگاه خبرگان

دوره 1، شماره 1، تابستان 1382، صفحه 33-55

10.22054/jims.2003.7344

سیدمحمد اعرابی


102. تصمیم گیری گروهی بر پایه یک روش تاپسیس فازی شهودی ذوزنقه ای جدید

دوره 10، شماره 26، پاییز 1391، صفحه 35-54

عماد روغنیان؛ فاطمه مجیبیان


103. بکارگیری رویکرد ترکیبی FA ، AHP و TOPSIS برای انتخاب و رتبه بندی استراتژیهای مناسب نگهداری و تعمیرات

دوره 13، شماره 39، زمستان 1394، صفحه 35-62

محسن شفیعی نیک آبادی؛ حبیب فرج پور خاناپشتانی؛ حسین افتخاری؛ علی اصغر سعدآبادی


104. تحلیل محتوا و هم واژگانی متغیرهای ابعاد عملیاتی و مالی زنجیره تامین

دوره 17، شماره 53، تابستان 1398، صفحه 35-80

10.22054/jims.2018.20400.1713

علی محمدی؛ مسلم علی محمدلو؛ عباس عباسی؛ مجتبی خلیفه


107. چابکی: روایتی نوین از مفاهیم گذشته

دوره 3، شماره 11، زمستان 1384، صفحه 37-61

لعیا الفت؛ سید محمود زنجیرچی


108. تأثیر عدم اطمینان محیطی، انعطاف پذیری تولید و کارایی عملیاتی بر عملکرد شرکت: نقش تعدیلگری ظرفیت جذب عملیاتی

دوره 16، شماره 49، تابستان 1397، صفحه 37-66

10.22054/jims.2018.8785

مصطفی ابراهیم پور ازبری؛ محسن اکبری؛ فاطمه رفیعی رشت آبادی


109. مدل سازی تفسیری- ساختاری ریسک های زنجیرۀ تأمین صنعت پتروشیمی

دوره 14، شماره 41، تابستان 1395، صفحه 39-73

10.22054/jims.2016.4168

علی آتش سوز؛ کامران فیضی؛ ابوالفضل کزازی؛ لعیا الفت


110. تعیین نقاط حساس نشتی در ایستگاه های تقویت فشار گاز با استفاده از تحلیل درخت خطا(FTA2)

دوره 4، شماره 12، بهار 1385، صفحه 45-71

سید علی خاتمی فیروزآبادی؛ علی خرم روز


114. رویکرد تعاملی فازی برای حل مسئله برنامه‌ریزی تولید چند محصولی چند دوره‌ای

دوره 11، شماره 31، زمستان 1393، صفحه 35-53

سید حسین رضوی حاجی‌آقا؛ هادی اکرمی؛ شیده سادات هاشمی


116. الگوریتمی جهت حل مسئله کوتاه ترین مسیر مبتنی بر قوانین مدارهای الکتریکی

دوره 8، شماره 21، تابستان 1390، صفحه 39-61

علی خاتمی فیروزآبادی؛ حسین محبی؛ محمد زارعی محمود آبادی


118. ارائة یک مدل ریاضی برای زمان بندی و موازنة خط مونتاژ هزینه گرا با محدودیت منابع

دوره 11، شماره 29، تابستان 1392، صفحه 41-59

محمد رحیم رمضانیان؛ محمد حسن قلی زاده؛ شیوا شبان


119. انتخاب سبد بهینه پروژه با استفاده از رویکرد تلفیقی DEA/DEMATEL

دوره 11، شماره 28، بهار 1392، صفحه 41-60

علیرضا علی نژاد؛ کاووس سیمیاری


120. ارائه یک سیستم خبره فازی جهت تعیین زمان ختم پروژه در شبکه های پرت

دوره 13، شماره 38، پاییز 1394، صفحه 41-69

ابوالفضل کاظمی؛ پاشا فخوری؛ علی شکورلو


121. ارائه مدل ترکیبی GP-ANP جهت طرح ریزی محصول در QFD

دوره 2، شماره 4، بهار 1383، صفحه 41-74

منصور مومنی؛ علی آتش سوز


122. پشتیبانی فناوری اطلاعات از مدیریت دانش

دوره 3، شماره 9، تابستان 1384، صفحه 41-56

نور محمد یعقوبی؛ رقیه سادات کوچک زاده