کلیدواژه‌ها = تصمیم گیری چند معیاره
تعداد مقالات: 11
1. ارزیابی عملکرد مناطق عملیاتی شرکت انتقال گاز با استفاده از روش ترکیبی DEA-SWARA-WASPAS

دوره 16، شماره 49، تابستان 1397، صفحه 139-171

10.22054/jims.2018.8788

حسین صفری؛ عالیه کاظمی؛ احمد مهرپور لایقی


4. طراحی یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای ارزیابی مشتریان

دوره 9، شماره 24، بهار 1391، صفحه 67-84

مهدی سیف برقی؛ چرو ضیائی نقش بندی


9. مدل تصمیم گیری چند معیاره جهت پیاده سازی مهندسی مجدد فرایندها

دوره 3، شماره 11، زمستان 1384، صفحه 85-113

تقی تقوی فرد؛ مجید قیطاسی؛ فرزاد سلطانی


10. انتخاب و رتبه بندی طرح های اشتغالزا با استفاده از روشهای تاپسیس و الکتر

دوره 3، شماره 8، بهار 1384، صفحه 95-109

عزت الله اصغری زاده؛ کمال سخدری


11. مدل راهبرد توسعه و انتخاب فناوری مناسب در صنعت پارافین

دوره 2، شماره 7، زمستان 1383، صفحه 15-35

عارف طیبا؛ محمد علی شفیعا