کلیدواژه‌ها = الگوریتم فراابتکاری
تعداد مقالات: 7
1. تخصیص مازاد سیستم سری - موازی با هدف بیشینه در دسترس‌پذیری با در نظر گرفتن نرخ‌های خرابی و تعمیر غیر نمایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1399

10.22054/jims.2019.27575.1947

سید علی میرنژاد؛ پرهام عظیمی؛ احمد یوسفی هنومرور