ارائه مدلی پایدار جهت مکان یابی موجودی زنجیره تامین سه - سطحی تک دوره ای شرکتهای کوچک و متوسط با تقاضای غیرقطعی

نفیسه آقابزرگی؛ سید مجتبی سجادی؛ مهدی علینقیان

دوره 13، شماره 38 ، مهر 1394، ، صفحه 99-132

چکیده
  امروزه عرصه تولید و خدمات با تغییر الگوی رقابت از میان شرکت های مستقل با رقابت میان زنجیره های تاامیمواجه است. در غالب واحدهای تولیدی کوچک و متوسط ایران هنوز از دیدگاه سنتی برای برنامه ریزی تامی ،تولید و توزیع استفاده می شود. یعنی هرکدام از ای اجزاء به طور مستقل اقدام به برنامه ریزی برای فعالیات خاودمی نمایند، ای امر در اکثریت مواقع ...  بیشتر

بررسی ارتباط ابعاد توانمندی روان شناختی با کارآفرینی درون سازمانی

علیرضا امیر کبیری؛ صمد فتحی

دوره 6، شماره 16 ، تیر 1386، ، صفحه 99-124

چکیده
  اهمیت آموزش در پیشبرد و توسعه دانش فناوری ارتباطات و اطلاعات به عنوان زمینه ساز توسعه همه جانبه کشورها تثبیت شده است. گسترش این علوم می تواند مبنای کارآفرینی در همه عرصه ها را سبب گردد. رشد و توسعه فرهنگ کارآفرینی در فرایند های کاری موسسات فعال در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق توانمند نمودن کارکنان اهمیت به سزایی دارد. پژوهش ...  بیشتر

سازمان های مجازی: سازمان های عصر اطلاعات

کامران فیضی؛ علیرضا مقدسی

دوره 1، شماره 2 ، مهر 1382، ، صفحه 101-124

چکیده
  پیدایش و ظهور سازمان های مجازی را معلول شیوه های جدید رقابت می دانند. شیوه ای که در آن رقبای پیشین ائتلافاتی را برای تسخیر، بهره برداری و هدایت بازار تشکیل می دهند. سازمان مجازی را شبکه موقتی از واحدها سازمان های مستقل دانسته اند که از چندین شریک تجاری که هزینه ها و منابع را برای تولید یک محصول یا خدمت بین یکدیگر تقسیم می کنند، تشکیل ...  بیشتر

مدلی جهت محاسبه میزان پرداخت های انگیزشی به کارکنان با استفاده از تصمیم گیری های چند معیاره

علی محتشمی؛ سروناز طیبی

دوره 8، شماره 20 ، فروردین 1390، ، صفحه 101-128

چکیده
  مسئله تخصیص پاداش عادلانه به افراد سازمان که جنبه انگیزشی داشته باشد همواره از دغدغه های مدیران سازمان ها بوده است. در این مقاله سعی شده تا مدلی ابتکاری جهت محاسبه میزان پرداخت های انگیزشی به کارکنان ارائه شود. با توجه به ماهیت چند شاخصه ارزیابی افراد در سازمان ها این تحقیق با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره به ارائه یک متدولوژی ...  بیشتر

حل مساله فروشنده دوره گرد متقارن با در نظر گرفتن زمان عزیمت فازی بین شهرها توسط الگوریتم فرا ابتکاری مورچگان

جمشید صالحی صدقیانی

دوره 8، شماره 18 ، مهر 1389، ، صفحه 105-122

چکیده
  مساله فروشنده دوره گرد یکی از معروفترین مسائل بهینه سازی ترکیبی است که با توجه به ویژگی های خاص آن، در سال های اخیر نیز بستر مناسبی برای اعتبار سنجی الگوریتم های مختلف ابتکاری، فرا ابتکاری و دقیق بوده است. کاربردهای متعدد این مساله از لحاظ نظری و عملیاتی نیز باعث توجه ویژه محققان به آن شده است. الگوریتم فرا ابتکاری بهینه سازی توسط کلونی ...  بیشتر

مدل پذیرش خدمات دولت الکترونیک در صنایع کوچک و متوسط ایران

جعفر باقری نژاد؛ فروغ شریفی

دوره 9، شماره 22 ، مهر 1390، ، صفحه 105-134

چکیده
  استفاده از خدمات دولت الکترونیک منابع بسیاری از جمله کسب مزیت رقابتی، کاهش هزینه های تولید، کاهش زمان انتظار، کسب و تسهیم اطلاعات را برای بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط به وجود می آورد. اما همچنان استفاده از خدمات الکترونیک در صنایع کوچک و متوسط کمتر از میزان مورد انتظار است. هدف مقاله ی حاضر شناسایی عواملی است که بر پذیرش خدمات الکترونیکی ...  بیشتر

ارائه مدل ریاضی و حد پایین برای مساله زمانبندی گردش شغلی ارگونومیکی

جواد بهنامیان؛ زینب اخوان

دوره 16، شماره 50 ، مهر 1397، ، صفحه 105-124

https://doi.org/10.22054/jims.2018.9108

چکیده
  کار در کارگاههای صنعتی و انجام فعالیتهای سنگین بر سلامت کارگران تاثیر داشته و به لحاظ آسیبهایشغلی مخاطرات فراوانی را برای آنان به همراه دارد. از آنجایی که در واحدهای صنعتی کارهای متفاوتی بهلحاظ بار ارگونومیکی و نیز سختی کار وجود دارد، می توان با ایجاد یک برنامه چرخش کار، آسیبهایشغلی را کاهش داد. در این مقاله با استفاده از رویکرد تبدیل، ...  بیشتر

بررسی عوامل مربوط به پتانسیل کارآفرینی و ارائه یک رویکرد چند وجهی مطالعه موردی (صنعت قطعه سازی خودرو)

پیمان اخوان؛ میر علی سید نقوی؛ احمد ابراهیمی طالقانی؛ آرش بخشا؛ محمد رضا زاهدی

دوره 6، شماره 17 ، مهر 1386، ، صفحه 107-133

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف شناخت بهتر فضای کارآفرینی در صنایع خودرو سازی و ارائه مدلی جامع در مورد فرایند شروع به کارآفرینی صورت گرفته است. مدل ارائه شده حاصل از مصاحبه و بررسی موردی کارآفرینان در صنعت قطعه سازی خودرو در ایران بوده و بیشتر حاصل از مشاهده مستقیم شیوه کار کارآفرینان است تا مطالعات تئوریک قبلی. در این مدل شروع به کارآفرینی حاصل ...  بیشتر

بررسی رابطه بین تواناسازندههای مدیریت دانش و پاسخگویی در صنعت کاشی و سرامیک ایران: پژوهش آمیخته اکتشافی

غلامرضا خوش سیما؛ علی مهرابی؛ حمید مهرابی؛ فاطمه شیروانی؛ محبوبه کاظمی

دوره 9، شماره 25 ، تیر 1391، ، صفحه 109-132

چکیده
  در این تحقیق از طرحهای تحقیق آمیخته اکتشافی استفاده شده است و در دومرحله صورت گرفت. در مرحله اول دو پرسشنامه طراحی گردید. بر اساس مدلیکه در دانشگاه کمبریج ارائه گردیده بود، به بررسی و تحلیل پاسخگویی شرکتالماس کویر و گروه صنعتی احسان به صورت مطالعه موردی تطبیقی نظریپرداخته شد. براساس نتایج مطالعه موردی تطبیقی نظری پرسشنامهای جهت تعیین میزان ...  بیشتر

خوشه بندی فروشگاه های آنلاین از نگاه تأمین کننده با کمک بهینه یابی تعداد خوشه ها در الگوریتم دو مرحله ای SOM

محمد علی فائضی راد؛ علیرضا پویا

دوره 14، شماره 43 ، دی 1395، ، صفحه 109-134

https://doi.org/10.22054/jims.2017.7032

چکیده
  با گسترش فناوری اطلاعات و ظهور بازارهای مجازی، برنامه ریزی و تحلیل این بازارها و اجزای آنها به اولویتسازمان های ذی نفع تبدیل شده است. یکی از مهم ترین بازارهای مجازی کنونی در کشور، بازار فروش آنلاینخدمات شارژ اپراتورهای مختلف تلفن همراه در قالب فروشگاه های اینترنتی است. با توجه به تعداد انبوه و درحال رشد این فروشگاه ها، دسته بندی آنها ...  بیشتر

رویکردی نوین جهت سنجش هزینه های کیفیت با استفاده از مفاهیم کارت امتیازی متوازن با رویکرد فازی

ابوالفضل کاظمی؛ وحید حاجی پور

دوره 16، شماره 48 ، فروردین 1397، ، صفحه 109-130

https://doi.org/10.22054/jims.2018.8368

چکیده
  امروزه کیفیت به عنوان یکی از مزیتهای رقابتی مهم شناخته شده است، اما کیفیت همواره در کنار قیمتمطرح میشود، از این رو شناخت هزینه کیفیت و تقسیم بندی مناسب همواره در ادبیات توجه بسیاری ازمحققان را به خود جلب نموده است. مطالعه ادبیات نشان میدهد از زمان مطرح شدن هزینه یابی کیفیت ، همهتوجه ها به سمت شناسایی هزینه های مختلف کیفیت بوده و گاها ...  بیشتر

ارائه ی یک مدل چند هدفه ی فازی جهت ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان در زنجیره تأمین ناب چابک

مژگان خراسانی؛ ابوالفضل کاظمی

دوره 14، شماره 40 ، فروردین 1395، ، صفحه 111-136

https://doi.org/10.22054/jims.2016.3912

چکیده
  در این تحقیق، به ارزیابی و انتخاب تأمینکنندگان باا اساتفاده از ویژگای هاا زنییاره تاأمین نااب چابا و –تخصیص سفارش به تأمینکنندگان منتخا پرداتتاه مای شادد در مادل پیشانهاد ، تاأمین کننادگان باالقده باابکارگیر ی مدل چند هدفه فاز با تدجه به ویژگیها کلید زنییاره تاأمین نااب چابا ، از جملاه -تدانایی در پاسخگدیی به تقاضاها، کاهش زمان ...  بیشتر

ارائه نگرشی اقتضایی جهت اجرای سیستم تولیدی بهنگام

جمشید صالحی صدقیانی؛ یاسر سبحانی فرد؛ مریم اخوان خرازیان

دوره 5، شماره 14 ، دی 1385، ، صفحه 111-130

چکیده
  سیستم تولیدی JIT مانند هر سیستم دیگری دارای اجرائی است که به ناچار برای اجرای آن باید این اجزاء را به اجرا در آورد اما ادبیات موضوعی و تحقیقات نشان می دهد که اینگونه نیست که اجرای این سیستم در همه مکانها و زمانها به یک روش منحصر به فرد صورت گیرد. اجرای این سیستم از شرکتی به شرکت دیگر و از صنعتی به صنعت دیگر و از شرایطی به شرایط دیگر ممکن ...  بیشتر

ارائه مدلی ترکیبی برای انتخاب تامین کنندگان مبتنی بر رویکرد خوشه بندی و حل آن با استفاده از الگوریتمهای NRGA و NSGA-II

پرهام عظیمی؛ فرزانه گلدار؛ اسماعیل مهدی زاده

دوره 13، شماره 36 ، فروردین 1394، ، صفحه 115-142

چکیده
  مدیریت زنجیره تامین یکی از مهمترین استرات ژیهای رقابتی است که در شرکتهای مدرن اساتفاده ما یشاود.هدف اصلی مدیریت زنجیره تامین ادغام تامین کنندههای مختلف برای برآوردن تیاضای بازار است. باه هما یندلی فرآیند ارزیابی و انتخاب تامینکنندگان نی حیاتی و تاثیر قاب توجهی روی ماد یریت در زنجیا ره تاام یندارد. این میاله، یک مدل ترکیبی را بر اساس ...  بیشتر

تجزیه و تحلیل حالات خرابی بالقوه و اثرات آن با استفاده از تحلیل پوششی داده های استوار

علیرضا علی نژاد؛ نیکی جلیلی تقویان

دوره 13، شماره 39 ، دی 1394، ، صفحه 115-144

چکیده
  بهبود و ارتقای سطح کیفیت محصول و خدمات ارائه شده توسط بنگاهها اولین و اصلیترین عامل پیشرفتنسبت به رقبا و گرفتن سهم عمده بازار میباشد. در همین راستا تجزیه و تحلیل حالتهای خطا و آثار آنهاابزاری کارآمد بمنظور بهبود کیفیت در مدیریت کیفیت میباشد. با توجه به انتقادات فراوان به روش سنتی،عدد تقدم ریسک در تجزیه و تحلیل حالات خرابی بالقوه از ...  بیشتر

تجزیه و تحلیل همبستگی متعارف چابکی و عملکرد استراتژیک سازمان های تولیدی

غلامرضا خوش سیما

دوره 3، شماره 11 ، دی 1384، ، صفحه 115-143

چکیده
  در این تحقیق به تجزیه و تحلیل چابکی سازمان، مزیت رقابتی، و عملکرد سازمانی در سازمان های تولیدی و رابطه بین چابکی با مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی پرداخته شده است. جهت کاهش تعداد متغیرها از تحلیل عاملی استفاده شده است. برای دستیابی به این هدف ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی به بررسی متغیرهای مکنون چابکی، مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی ...  بیشتر

توسعه مدل جامع اندازه گیری سرمایه فکری مطالعه موردی یک سازمان انتفاعی

پیمان اخوان؛ میر علی سید نقوی؛ مرتضی سلطانی نوه؛ طالب اسدی کرم

دوره 6، شماره 15 ، فروردین 1386، ، صفحه 115-142

چکیده
  در این مقاله، با بررسی ادبیات نظری، 34 نوع مختلف مدل اندازه گری و مدیریت سرمایه فکری شناسایی و کانون های تمرکز آنها استخراج گردیده است با تعیین این موارد جدولی تشکیل و مدل های مختلف بر اساس تاکید آنها بر اساس تاکید آنها بر عوامل مختلف با یکدیگر مقایسه شده اند. سپس دو مدل به عنوان مدل مبنا برای توسعه مدل جدید انتخاب و نهایتا مدلی جامع ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد سیستم و زیر سیستم های تهویه قطار های مترو تهران به کمک مدل تحلیل پوششی داده های ارتباطی فازی سه مرحله ای

سید علیرضا میر محمد صادقی؛ مهدی مغان؛ مهدی کشاورز؛ مهرنوش کشاورز؛ فاطمه خواجه نوری

دوره 15، شماره 44 ، فروردین 1396، ، صفحه 117-157

https://doi.org/10.22054/jims.2016.7340

چکیده
  توسعه شبکه مترو، گستردگی روز افزون و پیچیدگی های ذاتی مدیریت آن، ضرورت نگاه علمی و استفاده از تجربیات ودانش روز دنیا در خصوص نگهداری و تعمیرات را اجتناب ناپذیر ساخته است. بخش عمده ای از تجهیزات شبکه مترو وقطار های آن را تجهیزات تعمیر پذیر تشکیل می دهند که درصد قابل توجهی از منابع مالی و انسانی سازمان را به خودمعطوف می سازند .هدف این ...  بیشتر

روش تصمیم گیری جدید بر مبنای شاخص انتخاب ارجحیت فازی تردیدی برای انتخاب پیمانکار در صنعت ساخت وساز

حسین گیتی نورد؛ سید میثم موسوی؛ بهنام وحدانی؛ حمید قادری

دوره 15، شماره 45 ، تیر 1396، ، صفحه 121-144

https://doi.org/10.22054/jims.2017.7608

چکیده
  افزایش پیچیدگی در مسائل تصمیمگیری موجب شده است تا گروهی از خبرگان به جای استفاده از یک خبرهبرای ارزیابی مسائل انتخاب پیمانکار مورداستفاده قرار گیررد بردین منررور، در ایرن م،الره، یرک روش جدیردشاخص انتخاب ارجحیت فازی تردیدی برر مبنرای ریسرک نرررات خبرگران بره منررور حرل مسر له ی انتخرابپیمانکار پیشنهاد میشود این در حالی است که ...  بیشتر

شناسایی، تعیین روابط و سطح بندی محرکهای مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد مدل سازی تفسیری ساختاری

ایمان انصاری؛ محمد رضا صادقی مقدم

دوره 12، شماره 35 ، دی 1393، ، صفحه 123-150

چکیده
  با افزایش روز افزون آلودگی زیست محیطی وپیامدهای مخرب آن وبه دنبال آنافزایش تقاضای مشتریان وجوامع زیست محیطی برای محصولات وخدمات سازگار با محیط زیست می بایست کوشید تا آلودگی های ناشی از گسترش صنایع را در قالب تلاش برای اجرای مدیریت زنجیره تامین سبز کاهش داد. ازاینرودرپژوهش حاضرجهت ترغیب صنایع فولاد سازی به اجرای مدیریت زنجیره تامین ...  بیشتر

ارائه یک مدل ریاضی یکپارچه برای حل مسأله تشکیل سلول پویا با در نظر گرفتن مسائل تخصیص اپراتور، جانماییهای برون سلولی و درون سلولی و حل آن به کمک شبیه سازی تبرید

اسماعیل مهدی زاده؛ وحید رحیمی

دوره 13، شماره 37 ، تیر 1394، ، صفحه 123-159

چکیده
  این مقاله یک مدل ریاضی ارائه میکند تا مسائل تشکیل سلول پویاا، تصصایا اپراتاور و مایماایی هاا بارونسلولی و درون سلولی را به طور هم زمان حل کند. مدل ارائه شده دارا سه هدف میباشد کاه هادف اول باهدیبال مینیمم ساز سفرها برون درون سلولی قطعاه و مکاییاابی مدادد ماشاین، هادف دون، مینایمم سااز یهزینهها مرتبط با اپراتور و هدف سون، ماکزیمم ساز ...  بیشتر

تجزیه و تحلیل کارایی فنی- زیست محیطی پالایشگاه های نفت ایران توسط یک مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای فازی چند هدفه چند دوره ای

امینه حسینی؛ کاوه خلیلی دامغانی؛ علی امامی میبدی

دوره 14، شماره 42 ، مهر 1395، ، صفحه 123-167

چکیده
  در این مقاله، یک روش برای اندازه گیری کارایی در بخش انرژی ملی ایران پیشنهاد شده است. اینن پنژوه شعملکرد فنی-زیست محیطی پالایشگاه های نفت ایران را به عنوان یکی ازعمده ترین تولید کننده های، انرژی وانواع سوخت، با استفاده از داده های سال 7135 تا 7152 ارزیابی می کند. در این مطالعنه، ینک رویکنرد تحلینپوششی داده های شبکه ای فازی، اوزان مشترک، ...  بیشتر

پژوهشی در مفاهیم، کارکردها و دوره های آموزش کارآفرینی

کامران فیضی؛ علیرضا مقدسی

دوره 1، شماره 3 ، دی 1382، ، صفحه 125-145

چکیده
  در این مقاله پس از بیان مقدمه ای پیرامون مفهوم کارآفرینی و تعاریفی چند از کارآفرینی و کارآفرین، تاریخچه ای کوتاه از آموزش کارآفرینی بیان می گردد. آنگاه تعاریف آموزش کارآفرینی مطرح می شوند. سپس طی پژوهشی در ادبیات معاصر کارآفرینی، عمده ترین اهداف و رئوس مطالب آموزش کارآفرینی در قالب سه سطح فکری، سازمانی و محیطی تشریح می گردند. در ادامه ...  بیشتر

پیش بینی قیمت بیت کوین با استفاده از مدل ترکیبی ARIMA و یادگیری عمیق

ابوصالح محمدشریفی؛ کاوه خلیلی دامغانی؛ فرشید عبدی؛ سهیلا سردار

دوره 19، شماره 61 ، تیر 1400، ، صفحه 125-146

https://doi.org/10.22054/jims.2021.52374.2488

چکیده
  اخیرا بیت کوین به عنوان محبوب ترین رمزارز، مورد توجه بسیاری از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی قرار گرفته است. بازار رمز ارزها نوسان به شدت زیادی را تجربه کرده است و یکی از چالش های پیش روی آن، پیش بینی قیمت آینده است. بدون شک، ایجاد روش‌هایی برای پیش بینی قیمت بیت کوین بسیار هیجان انگیز بوده و تاثیر بسیار زیادی در تعیین سود و زیان حاصل ...  بیشتر

ارائه و حل یک مدل برنامه ریزی دو هدفه جهت انتخاب تأمین کننده با در نظرگرفتن شرایط تخفیف و کمبود

مرضیه کریمی؛ ابوالفضل کاظمی؛ علیرضا نادری

دوره 17، شماره 53 ، تیر 1398، ، صفحه 127-158

https://doi.org/10.22054/jims.2019.13199.1480

چکیده
  تصمیم‌گیری در مورد انتخاب تأمین‌کننده‌ی مناسب، یکی از اصلی‌ترین و مهم-ترین مؤلفه‌ها در مدیریت زنجیره‌ی تأمین است. امروزه، تأمین منابع موردنیاز سازمان‌ها، به یک رویکرد مهم تجاری تبدیل شده است، لذا انتخاب صحیح و اتحاد با تأمین‌کنندگان، می‌تواند یک مزیت رقابتی را در امر تولید مؤثرتر و کاراتر محصول یا خدمات در پی داشته باشد. برای ...  بیشتر