تعیین نقطه سفارش مجدد برای خرید کالا با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در شرکت های بازرگانی

احمد جعفر نژاد؛ حنان عمو زاد مهدیرجی؛ جواد عموزاده

دوره 9، شماره 22 ، مهر 1390، صفحه 1-21

چکیده
  پیشرفت فناوری های ساخت، تولید و متعاقبا گسترش  و تنوع محصولات جدید با خصوصیات ویژه و پیدایش روز افزون مفاهیم مدیریتی و کاربرد اصول بهره وری در سازمان ها باعث شده تا مدیران همواره در جهت مدیریت بهینه کالا و مواد گام بردارند. با توسعه سریع ابزار و روش های علمی، بسیاری از مفاهیم، اصول و روابط کلاسیک در زمینه خرید، نگهداری، سفارش دهی ...  بیشتر

طراحی مدل ریاضی کسری برنامه ریزی تولید با رویکرد فازی (مورد مطالعه: شرکت مبل خاورمیانه)

عادل آذر؛ داود عندلیب اردکانی؛ سید حیدر میرفخرالدینی

دوره 9، شماره 22 ، مهر 1390، صفحه 23-48

چکیده
  امروزه یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه مدیران صنایع، برنامه ریزی تولید است و در این حوزه، مدیران با اهداف متعددی روبرو می باشند که در بسیاری از مواقع با یکدیگر در تضادند. تکنیک های تحقیق در عملیات، با مدل سازی مسائل، در عین حال که محدودیت های موجود را در نظر می گیرند به بهینه سازی اهداف سازمانی می پردازند. اهداف همه ی این تکنیک ها بالا ...  بیشتر

ارزیابی تولید ناب با رویکرد سلسله مراتبی (مورد: صنایع کاشی و سرامیک استان یزد)

میثم شفیعی رودپشتی؛ سید حبیب اله میر غفوری

دوره 9، شماره 22 ، مهر 1390، صفحه 49-74

چکیده
  تولید ناب به عنوان یک ابزار کاربردی جهت بهبود سطح کیفی محصولات در ادبیات مدیریت معرفی شده است. علی رغم غنای مطالعاتی تولید ناب، کماکان به کارگیری موثر و کارامد این نظام با مشکلاتی مواجه است. به نظر می رسد ریشه این مشکلات در نبود مدلی جامع برای ارزیابی و بررسی تولید ناب در شرکت های تولیدی می باشد. این مقاله در صدد است تا مدلی را ارائه ...  بیشتر

مدل رقابت پذیری صنایع تولیدی در ایران

حسین رحمان سرشت؛ میترا صفاییان

دوره 9، شماره 22 ، مهر 1390، صفحه 75-104

چکیده
  توجه فزاینده به رقابت پذیری صنعت، ناشی از اثرات مثبت آن بر بهره وری و رفاه ملی است. از اینرو ارتقاء بهره وری و رقابت پذیری در کانون توجه مدیران قرار دارد. در این تحقیق تلاش شده است تا با استفاده از مطالعه صنعت تولید در ایران، مدلی جهت بررسی، پیش بینی و ارتقا رقابت پذیری صنعت و در سطح ملی ساخته شود. این مطالعه با بررسی 23 شاخه فعالیت در صنعت ...  بیشتر

مدل پذیرش خدمات دولت الکترونیک در صنایع کوچک و متوسط ایران

جعفر باقری نژاد؛ فروغ شریفی

دوره 9، شماره 22 ، مهر 1390، صفحه 105-134

چکیده
  استفاده از خدمات دولت الکترونیک منابع بسیاری از جمله کسب مزیت رقابتی، کاهش هزینه های تولید، کاهش زمان انتظار، کسب و تسهیم اطلاعات را برای بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط به وجود می آورد. اما همچنان استفاده از خدمات الکترونیک در صنایع کوچک و متوسط کمتر از میزان مورد انتظار است. هدف مقاله ی حاضر شناسایی عواملی است که بر پذیرش خدمات الکترونیکی ...  بیشتر

استفاده از روش تصمیم گیری خاکستری به منظور رتبه بندی شاخص های کلیدی عمل کرد و افزایش اثر بخشی برنامه های استراتژیک

محمد تقی تقوی فرد؛ امیر مهدی ملک

دوره 9، شماره 22 ، مهر 1390، صفحه 135-165

چکیده
  شاخص های کلیدی عمل کرد سازمان را در تعیین و اندازه گیری میزان پیشرفت در جهت دستیابی به اهداف و مقاصد سازمان، کمک می نمایند. شاخص های کلیدی عمل کرد برنامه ای، اثر بخشی را اندازه گیری می نماید. انتخاب این شاخص ها، به دلیل آنکه قضاوت تصمیم گیرندگان در میزان اهمیت و ارجحیت هر یک از گزینه ها و یا معیارهای هر یک از شاخص ها، در شرایط عدم قطعیت ...  بیشتر

شناسایی و دسته بندی سیاست ها، راه کارها و برنامه های ارتقاء واحدهای صنعتی کوچک و متوسط: مورد مطالعه کشور ایران

حبیب رودساز؛ ضیاء رشوند؛ محمدرضا حنفی زاده

دوره 9، شماره 22 ، مهر 1390، صفحه 167-190

چکیده
  اهمیت توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه موجب شده است تا بسیاری از این کشورها، شکل گیری و تقویت صنایع کوچک و متوسط را در اولویت قرار داده و از آن به عنوان راهبردی اشتغال زا جهت بهبود توان رقابتی و افزایش صادرات ، بهره برداری نمایند. در ایران نیز به علت آنکه بیش از نود درصد واحدهای تولیدی را صنایع کوچک و متوسط تشکیل می دهند ضرورت توجه ...  بیشتر

کاربرد شبکه های عصبی در پیش بینی فرایندهای تجاری و مدیریتی و مقایسه با مدل های غیر خطی مطالعه موردی: صنعت چوب ایران

مهدی کاظمی؛ علی اکبر نیک نفس؛ وحید رنجبر

دوره 9، شماره 22 ، مهر 1390، صفحه 191-208

چکیده
  ماهیت روابط تشریح کننده بسیاری از فرایندهای واقعی زندگی به ویژه در حوزه های تجاری و مدیریتی اغلب غیر خطی هستند. لذا پیش بینی رفتار چنین فرایندهایی نیازمند ابزارهای دقیق و اثر بخش است. شبکه های عصبی مصنوعی قادرند به عنوان یک ابزار مهم مدل سازی در پیش بینی مسائل کسب و کار، نقایص مدل های معمول را جبران نمایند. هدف مقاله حاضر نشان دادن برتری ...  بیشتر

توسعه یک مدل موجودی چند هدفه احتمالی فازی

محمد امین نایبی؛ عباس پناهی نیا

دوره 9، شماره 22 ، مهر 1390، صفحه 209-235

چکیده
  در این مقاله یک مدل موجودی در ترکیبی از فضای نادقیقی و عدم قطعیت توسعه یافته است. مدل ارائه شده توسط مدل R,Q بوده و به صورت چند کالایی و چند هدفه و در دو حالت تقاضای پس افت و فروش از دست رفته مدلسازی شده است. اهداف مدل کمینه سازی هزینه ها و سطح خطر و محدودیت های آن شامل: بودجه در دسترس، حداقل سطح عملکرد، فضای انبار و تعداد کمبود مجاز بوده ...  بیشتر