تعداد مقالات: 529
326. ارزیابی کارایی شرکت های برق منطقه ای ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و شبکه های عصبی

دوره 16، شماره 51، زمستان 1397، صفحه 181-206

10.22054/jims.2018.15618.1551

محسن شفیعی نیک آبادی؛ کامبیز شاهرودی؛ اکرم اویسی عمران؛ محمدرضا خسروی


327. الگویی یکپارچه از تولید پایدار با نگرشی بر رویکردهای اکولوژیک و همزیستی صنعتی

دوره 17، شماره 54، پاییز 1398، صفحه 183-222

10.22054/jims.2018.21410.1744

محمد علی شریعت؛ سلیمان ایران زاده؛ علیرضا بافنده زنده


330. کاربرد روش شناسی سطح پاسخ برای تعیین عوامل موثر بر فرایند آبکاری الکتریکی

دوره 8، شماره 21، تابستان 1390، صفحه 131-142

مهدی یزدانی؛ مهشید ایوبی؛ امین غروری


331. ترسیم نقشه استراتژی در کارت امتیازی متوازن با استفاده از روش دیمتل

دوره 12، شماره 34، پاییز 1393، صفحه 133-155

مجتبی اکبریان؛ سید اسماعیل نجفی


332. مدل سنجش کیفیت خدمات فنی ارائه شده به صنایع پایین دستی پتروشیمی در مهندسی فروش

دوره 11، شماره 28، بهار 1392، صفحه 137-158

میر علی سید نقوی؛ محمد مهدی بحرالعلوم


333. کاربرد تجربی متدولوژی دلفی در ارائة نقشة ریسک های استراتژیک در نظام بانکی

دوره 11، شماره 29، تابستان 1392، صفحه 139-154

حمید رضا فرتوک زاده؛ مهدی الهی


334. انتخاب شاخص‌های ارزیابی در تحلیل پوششی داده‌ها با استفاده از آنالیز تشخیصی

دوره 12، شماره 32، بهار 1393، صفحه 141-157

رمضانیان محمدرحیم؛ کیخسرو یاکیده؛ اکرم اویسی عمران


335. عوامل موثر بر انتخاب بازارهای هدف صادراتی صنعت برق ایران

دوره 9، شماره 24، بهار 1391، صفحه 141-160

زهره دهدشتی شاهرخ؛ حسین جعفری


336. کنترل آماری شاخص های عملکرد زمان و هزینه در پروژه های عمرانی

دوره 10، شماره 27، زمستان 1391، صفحه 144-166

علی اکبر اکبری؛ امیر صالحی پور


337. ارایه روشی جهت محاسبه ارزش کسب شده در شرایط ریسک در محیط فازی

دوره 10، شماره 26، پاییز 1391، صفحه 147-164

هیرش سلطان پناه؛ هیوا فاروقی؛ روح الله عبدی


339. مدیریت بهینه سطح سیگمای تولید با به کارگیری سیستم بارکد در صنایع چوب و کاغذ مازندران

دوره 8، شماره 20، بهار 1390، صفحه 147-166

امیر عباس یزدانی؛ یاسر فلاح ماکرانی؛ رمضان غلامی


341. بررسی حافظه بلندمدت دوگانه با تأکید بر توزیع چوله و دم پهن پسماندها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 33، تابستان 1393، صفحه 151-181

محمدجواد محقق نیا؛ منصور کاشی؛ علیرضا دلیری؛ محمد دنیایی


344. الگوی معماری منابع انسانی جهاد کشاورزی

دوره 5، شماره 14، زمستان 1385، صفحه 153-177

میر علی سید نقوی؛ حمید رضا قاسمی


345. کاربرد داده کاوی در بهبود مدیریت ارتباط با مشتری

دوره 6، شماره 17، پاییز 1386، صفحه 153-181

محمد جعفر تارخ؛ کبری شریفیان


347. ارائه یک مدل چند هدفه لجستیک معکوس با درنظرگرفتن تخفیف

دوره 15، شماره 46، پاییز 1396، صفحه 157-181

10.22054/jims.2017.7992

مریم عزیزی؛ ابوالفضل کاظمی؛ علیرضا علی نژاد