فرآیند قیمت گذاری محصول در خوشه های صنعتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

فاطمه مجیبیان؛ آمنه خدیور؛ عادل آذر؛ عماد روغنیان

دوره 19، شماره 62 ، مهر 1400، ، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22054/jims.2017.10509.1386

چکیده
  بیش از یک دهه است که توسعه صنعتی مبتنی بر ساختار خوشه‌های صنعتی، به عنوان یک استراتژی نوین مورد برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کشورهای صنعتی در حال توسعه قرار گرفته است. با توجه به اهمیت نقش خوشه‌های صنعتی در برنامه‌های توسعه اقتصادی، ارائه راهکارهایی به منظور بهبود، پیشرفت و توسعه خوشه‌ها همواره مسئله مورد توجه محققان و متخصصان این ...  بیشتر

طراحی مدل ترکیبی منبع یابی در زنجیره تامین با بکارگیری فرایند تحلیل شبکه ای، ویکور و مدل چندهدفه در محیط فازی مطالعه موردی: شرکت کابل البرز

عادل آذر؛ مهدی عابدینی نایینی؛ امیر افسر؛ محمد ثابت مطلق

دوره 14، شماره 42 ، مهر 1395، ، صفحه 1-30

چکیده
  ترکیب انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارش، یک تصمیم فمهم در طراحی و عملیاتی کردن زنجیره تامینمی باشد. شاخص های مختلفی در این تصمیم موثر اند و می فتواند به صورت یک مسئله تصمیم گیری چندمعیاره گروهی که به معیارهای کمی و کیفی و شمار تامین کنندگان نیازمند است، تبیین گردد. به علاوه، درعمل تصمیم گیرندگان نمی توانند به راحتی با ارزشهای عددی و ...  بیشتر

طراحی مدل ریاضی کسری برنامه ریزی تولید با رویکرد فازی (مورد مطالعه: شرکت مبل خاورمیانه)

عادل آذر؛ داود عندلیب اردکانی؛ سید حیدر میرفخرالدینی

دوره 9، شماره 22 ، مهر 1390، ، صفحه 23-48

چکیده
  امروزه یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه مدیران صنایع، برنامه ریزی تولید است و در این حوزه، مدیران با اهداف متعددی روبرو می باشند که در بسیاری از مواقع با یکدیگر در تضادند. تکنیک های تحقیق در عملیات، با مدل سازی مسائل، در عین حال که محدودیت های موجود را در نظر می گیرند به بهینه سازی اهداف سازمانی می پردازند. اهداف همه ی این تکنیک ها بالا ...  بیشتر

تعیین کارایی نسبی دانشکده های مدیریت با رویکرد تحلیل فراگیر داده ها (Data Envelopment Analysis)

عادل آذر؛ کامران قربانی

دوره 2، شماره 6 ، مهر 1383، ، صفحه 1-26

چکیده
  در این مقاله روش تحلیل پوشش داده ها(DEA) برای تعیین کارایی نسبی سه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، علامه طباطبائی و شهید بهشتی استفاده شده است. ارزش کارایی با استفاده از سه شاخص ورودی، تعداد دانشجویان دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، تعداد اعضای کادر هیئت علمی، تعداد کارکنان اداری تمام وقت و چهار شاخص خروجی، تعداد دانش آموختگان دو مقطع ...  بیشتر

بررسی میزان آشنایی و به کارگیری فنون علم مدیریت در صنایع تولیدی

عادل آذر؛ مهدی فدایی

دوره 2، شماره 4 ، فروردین 1383، ، صفحه 75-99

چکیده
  مدیریت یکی از پایه های اساسی در اداره امور جوامع پیشرفته می باشد. زیرا ترکیب مناسب عوامل و منابع موجود و ایجاد هماهنگی و ارتباط بین آنها و در نهایت تصمیم گیری با توجه به محدودیت های بسیاری که همواره در عمل وجود دارد امری مهم در راه افزایش بازدهی و کارایی به شمار می رود. در سالهای اخیر مدیریت نوین و لزوم بررسی، مطالعه و تجزیه و تحلیل ارتباطات ...  بیشتر