بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تکنولوژی خدماتی (مطالعه موردی سازمان فروش و خدمات پس از فروش شرکت ایران خودرو)

سیدمحمد اعرابی؛ محسن ادبی فیروزجایی

دوره 3، شماره 10 ، مهر 1384، ، صفحه 47-67

چکیده
  در اکثر کشورهای در حال توسعه و یا حتی بیشتر سازمان ها، علی رغم صرف هزینه های بسیار زیاد، جهت خرید و وارد کردن تکنولوژی شاهد هستیم که این تکنولوژی ها به خوبی جذب نمی شوند و تکنولوژی بعنوان موتور توسعه عمل نمی کند. یکی از دلایل این مساله، عدم تناسب بین فرهنگ موجود در جامعه یا سازمان با تکنولوژی مورد نظر می باشد. بنابراین از یک طرف ابتدا ...  بیشتر

تجزیه و تحلیل صنعت نرم افزار در ایران

سیدمحمد اعرابی؛ پریناز شعاریان

دوره 3، شماره 8 ، فروردین 1384، ، صفحه 29-54

چکیده
  بررسی محیطی عبارت است از نظارت، ارزیابی و نشر اطلاعات بدست آمده مربوط به محیط های داخلی و خارجی سازمان که از عوامل بسیار مهم در تدوین استراتژی و برنامه ریزی بشمار می رود . با توجه به گسترش روز افزون صنعت نرم افزار در کشور، بررسی و تجزیه و تحلیل این صنعت است ضروریات است. برای این منظور پس از بررسی مدل های مختلف، مدل PEST جهت تجزیه و تحلیل ...  بیشتر

بررسی فرهنگ سازمانی در گروه صنایع جدید

سیدمحمد اعرابی؛ محمود رحیم زاده

دوره 2، شماره 5 ، تیر 1383، ، صفحه 27-47

چکیده
  این مقاله حاصل پژوهشی بمنظور بررسی فرهنگ سازمانی در یک گروه صنعتی می باشد. محقق پس از مطالعه کتابخانه ای و بررسی اجمالی روی چهارده الگوی فرهنگ سازمانی، الگوی گردن را هفت مولفه ی استانداردها، شفافیت سازمانی، مسئولیت ها، سازگاری، پاداشها، رهبری، صمیمیت و حمایت انتخاب نموده است. در این تحقیق به پیروی از الگوی مذکور و با ساختاری تعریف ...  بیشتر

تاثیر تکنولوژی، اندازه، محیط و باورهای تصمیم گیرنده بر ساختار سازمانی

سیدمحمد اعرابی؛ مجید رشید کابلی

دوره 2، شماره 4 ، فروردین 1383، ، صفحه 21-39

چکیده
  در این پژوهش ابتدا ادبیات مربوط به نظریه سازمان بطور کلی و ادبیات مربوط به عوامل محتوایی و باورها تصمیم گیرنده بطور اخص مورد بررسی قرار گرفته و تلاش شده است تا تاثیر هر کدام از عوامل محتوایی به طور جداگانه مورد سنجش قرار گیرد. در نهایت تاثیر استراتژی نیز مورد سنجش قرار گرفته است. در نیمه اول قرن بیستم نسبت به عوامل مهمی که بر ساختار ...  بیشتر

استراتژی صنعت لاستیک از دیدگاه خبرگان

سیدمحمد اعرابی؛ گیتا یعقوبی

دوره 1، شماره 3 ، دی 1382، ، صفحه 97-123

چکیده
  استراتژی پدیده ای جهانی است. استراتژی صنعت لاستیک نیز به عنوان زیر مجموعه ای از سیستم صنعت جهانی باید مدون باشد در این تحقیق به منظور تدوین استراتژی صنعت لاستیک، برنامه ریزی استراتژیک برای این صنعت طی شش مرحله توفان مغزی خبرگان در گروه دلفی تدوین گردید. الگوی جامع مدیریت استراتژیک شامل سه مرحله تدوین، اجرا و ارزیابی می باشد که در ...  بیشتر

استراتژی صنعت الکترونیک از دیدگاه خبرگان

سیدمحمد اعرابی

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1382، ، صفحه 33-55

https://doi.org/10.22054/jims.2003.7344

چکیده
  در چارچوب دیدگاه سازی راهبردی برای دولتمردان و مدیران کلان صنعت علی الخصوص صنعت الکترونیک و به منظور بالندگی و توسعه استراتژی و شناسایی و شناساندن راه رسیدن به اهداف صنعت الکترونیک و نمایندن رهیافت فراگیر اجرای آن از منظر خبرگان، اقدام به تحقیق پیرامون موضوع استراتژی صنعت الکترونیک از دیدگاه خبرگان گردید. این تحقیق یک تحقیق توصیفی ...  بیشتر