تعداد مقالات: 414
27. تعیین نوع تصمیم گیری غالب برای خرید در انواع سبک های زندگی والس

دوره 6، شماره 16، تابستان 1386، صفحه 1-28

سید علی اکبر افجه؛ کبری بخشی زاده برج


28. مقایسه روش های مختلف طبقه بندی ABC چند معیاره موجودی

دوره 6، شماره 17، پاییز 1386، صفحه 1-22

جعفر رضائی؛ منصور اسماعیل زاده


29. توسعه یک مدل دو هدفه برای مسئله حداکثر پوشش با محدودیت پارامترهای صف

دوره 8، شماره 18، پاییز 1389، صفحه 1-13

مهدی سیف برقی؛ راضیه فرقانی؛ ظریفه راثی


31. ارزیابی تولید ناب با استفاده از رویکرد ترکیبی از تکنیک های ANP و DEMATEL در شرایط فازی

دوره 8، شماره 20، بهار 1390، صفحه 1-25

احمد جعفر نژاد؛ احمد احمدی؛ محمد حسن ملکی


33. تعیین نقطه سفارش مجدد برای خرید کالا با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در شرکت های بازرگانی

دوره 9، شماره 22، پاییز 1390، صفحه 1-21

احمد جعفر نژاد؛ حنان عمو زاد مهدیرجی؛ جواد عموزاده


40. نگاشت مدل تولید پایدار با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری و دیمتل فازی

دوره 15، شماره 46، پاییز 1396، صفحه 1-26

10.22054/jims.2017.7986

عادل آذر؛ علی رجب زاده قطری؛ عطیه اخوان


41. استفاده از مدل حداکثر پوشش وزندار با پوشش جزئی و سیستم اطلاعات جغرافیایی در مکان یابی شعب بانک

دوره 15، شماره 47، پاییز 1396، صفحه 1-22

10.22054/jims.2017.8114

علی محقر؛ سارا آریائی؛ جلیل حیدری دهویی؛ آرا تومانیان


42. مدل بهینه سازی چند دوره ای تخصیص مسیریابی پرسنل پزشکی به – منظور ارائه خدمات سلامت

دوره 16، شماره 48، بهار 1397، صفحه 1-30

10.22054/jims.2018.8364

سید محمد تقی فاطمی قمی؛ احسان عرب زاده؛ بهروز کریمی


46. ارزیابی فرایندکاوی در کشف مدل فرایندهای نیمه اتوماتیک صنعت بانکداری (مورد مطالعه فرایند صدور ضمانت نامه بانکی)

دوره 17، شماره 52، بهار 1398، صفحه 1-37

10.22054/jims.2019.9605

خدیجه مصطفائی دولت آباد؛ عادل آذر؛ عباس مقبل باعرض؛ کوروش پرویزیان


47. کاهش هزینه های اتلاف و کمبود فرآورده های مختلف خونی بیمارستان ها با در نظر گرفتن سازگاری گروههای گوناگون

دوره 17، شماره 53، تابستان 1398، صفحه 1-31

10.22054/jims.2017.16777.1598

مهدی یوسفی نژاد عطاری؛ سید حمید رضا پسندیده؛ افسانه آقایی؛ سید تقی اخوان نیاکی


49. مدل ارزش‌گذاری خدمات الکترونیکی نهادهای عمومی (مطالعه موردی شهرداری تهران)

دوره 17، شماره 55، زمستان 1398، صفحه 1-33

10.22054/jims.2019.24225.1833

محمد علی خاتمی فیروزآبادی؛ عباس عباسی آذر؛ محمد رضا تقوا؛ کامران فیضی


50. ارائه مدل زنجیره تامین ناب درصنایع دفاعی ایران با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری

دوره 18، شماره 56، بهار 1399، صفحه 1-49

10.22054/jims.2018.32671.2069

اکبر رحیمی؛ عباس راد؛ اکبر عالم تبریز؛ علیرضا موتمنی