مسئله جایابی پوششی با در نظر گرفتن تراکم مشتریان و تقاضای از دست رفته با روش حل الگوریتم ژنتیک

حسن شوندی؛ مهدی مردانه خامنه

دوره 8، شماره 20 ، فروردین 1390، ، صفحه 27-48

چکیده
  در شبکه های خدمت رسانی یا شبکه های توزیع محصولات، هر گره بیانگر یک ناحیه تقاضا است و میزان تقاضا برای آنها برآورد می شود. یال های شبکه نیز بیانگر راه های ارتباطی بین گره هاست که معمولا با فاصله بین دو گره یا زمان مسافرت بین آنها همراه است. در مسائل جایابی پوششی، هدف جایابی تعدادی خدمت دهنده در شبکه است به گونه ای که تقاضای مشتریان در ...  بیشتر

مدل بهینه سازی استوار برای برنامه ریزی تولید ادغامی چند کارخانه ای محصولات فاسد شدنی تحت شرایط عدم قطعیت با در نظر گرفتن سیاست تعویق

عادل اعظمی؛ احمد ماکویی

دوره 14، شماره 43 ، دی 1395، ، صفحه 27-51

https://doi.org/10.22054/jims.2017.7029

چکیده
  در این پژوهش، برنامه ریزی تولید ادغامی چند کارخانه ای برای تولید محصولات فاسد شدنی مانند هدیه هایسال نو، تقویم ها و سررسید ها با استفاده از سیاست تعویق در شرایط عدم قطعیت، تعیین می شود. فرایند تولیداین محصولات با اعمال مفهوم تعویق، به دو مرحله ی تولید محصول نهایی و نیمه ساخته تقسیم می گردد.بنابراین سه فعالیت تولیدی شامل تولید مستقیم، ...  بیشتر

طراحی مدل ریاضی زمانبندی امتحانات در دانشگاه و تحلیل جوابهای حاصل از آن

حسین شمس شمیرانی؛ مهدی بشیری؛ محمد مدرس یزدی

دوره 15، شماره 44 ، فروردین 1396، ، صفحه 27-50

https://doi.org/10.22054/jims.2017.7337

چکیده
  در این پژوهش، بهینه سازی زمانبندی امتحانات پایان ترم دروس دانشگاهی، بر اساس یک مسئله واقعیشناسائی شده در یکی از دانشگاههای کشور بررسی شده است. تابع هدفی که برای مسئله تعریف شده استنسبت به آنچه که تاکنون در ادبیات موضوع، مطرح شده، متفاوت است و به نحو موثرتری می تواند هدفواقعی مسئله را بیان نماید. برای تشکیل تابع هدف، مشابه با قانون ...  بیشتر

تحلیل روابط میان عوامل مدیریت کیفیت زنجیره ی تأمین صنعت گاز با رویکرد ترکیبی مدل سازی ساختاری تفسیری فازی و تحلیل مسیر

مهدی اجلی؛ عزت الله اصغری زاده؛ حسین صفری؛ ایمن قاسمیان صاحبی

دوره 15، شماره 46 ، مهر 1396، ، صفحه 27-55

https://doi.org/10.22054/jims.2017.7987

چکیده
  با افزایش رقابت پذیری ناشی از جهانی سازی، رقابت سازمان های امروزی در میان زنجیره ی تأمین افزایش یافتهو تمام کانال های زنجیره و سازمان های خارجی را شامل شده است. دیدگاه های درون سازمانی مرتبط با کیفیتدارای محدودیت هایی می باشد، بنابراین تولیدکنندگان باید توجه خود را به رویکرد های میان سازمانی کیفیتنظیر مدیریت کیفیت زنجیره ی تأمین ...  بیشتر

ارائه یک سیستم خبره فازی برای مدلسازی تشخیص میزان ابتلای به بیماری قلبی وعروقی کرونر

رضا یوسفی زنوز؛ رضا علمایی؛ سمیه علمایی

دوره 16، شماره 50 ، مهر 1397، ، صفحه 27-52

https://doi.org/10.22054/jims.2018.9105

چکیده
  بیماری های قلبی عروقی، همه ساله میلیون ها نفر را در جهان مبتلا نموده و بخش اعظمی از بیماری ها را به خوداختصاص داده است. اگرچه پیشرفت های بسیاری در حوزه دانش پزشکی  صورت گرفته ، ولی تشخیص زود هنگام بیماری، همچنان یک چالش، برای پیشگیری از ابتلای به آن هست. هدف این پژوهش، طراحی وایجاد یک سیستم خبره تشخیص است که به تشخیص بیماری قلبی ...  بیشتر

تجزیه و تحلیل صنعت نرم افزار در ایران

سیدمحمد اعرابی؛ پریناز شعاریان

دوره 3، شماره 8 ، فروردین 1384، ، صفحه 29-54

چکیده
  بررسی محیطی عبارت است از نظارت، ارزیابی و نشر اطلاعات بدست آمده مربوط به محیط های داخلی و خارجی سازمان که از عوامل بسیار مهم در تدوین استراتژی و برنامه ریزی بشمار می رود . با توجه به گسترش روز افزون صنعت نرم افزار در کشور، بررسی و تجزیه و تحلیل این صنعت است ضروریات است. برای این منظور پس از بررسی مدل های مختلف، مدل PEST جهت تجزیه و تحلیل ...  بیشتر

روشی برای تحلیل گذرای پایایی و دسترس پذیری یک سیستم با اجزاء و تعمیر کاران یکسان

مقصود امیری

دوره 3، شماره 9 ، تیر 1384، ، صفحه 29-40

چکیده
  در این مقاله با استفاده از مدلهای مارکوف، مقادیر ویژه و بردارهای ویژه تحلیل گذرای دسترس پذیری و پایایی و پایایی یک سیستم با اجزا و تعمیر کاران یکسان ارائه می شود و سیستم در نظر گرفته شده دارای اجزای سری یا موازی یا k از n می باشد. دسترس پذیری سیستم با اجزا موازی اجزا سری و سیستم k از n در حالت گذرا (A(t))و پایدار(A(∞)) و مدت زمانی که طول می ...  بیشتر

مدلسازی مسئله زمان بندی دوره های تحصیلی در یک موسسه آموزشی کوچک

علی خاتمی فیروزآبادی؛ محسن رحیمی مزرعه شاهی؛ علی محتشمی

دوره 5، شماره 14 ، دی 1385، ، صفحه 29-54

چکیده
  این مقاله مدلی کلاسیک با متغیرهای باینی را به منظور تخصیص دنباله ای از رویدادها مانند دروس به تعداد محدودی از منابع متنوع اساتید، کلاس ها و بخش های زمانی ارائه می دهد بطوری که مجموعه محدودیت های مورد نظر را ارضا نماید. مدلسازی مسائل زمان بندی دوره های تحصیلی به دلیل وجود تعداد متغیرهای زیاد و همچنین تنوع آنها و در عین حال وجود محدودیت ...  بیشتر

ارائه مدل زمانبدی گردش شغلی با ملاحظه هزینه خستگی ناشی از شباهت کارها و توسعه الگوریتم های ژنتیک و رقابت استعماری برای حل آن

اشکان عیوق؛ مصطفی زندیه؛ هایده متقی

دوره 6، شماره 16 ، تیر 1386، ، صفحه 29-54

چکیده
  در این مقاله با توسعه مفهوم خستگی ناشی از کارهای یکسان به دو نوع خستگی مثبت و منفی ناشی از انجام کارهای مشابه و نه صرفا یکسان، مدل جدید و منعطفی ارائه شده است که با استفاده از آن می توان کارها را به نحوی زمانبندی کرد که کارهای مشابه در کوچکترین دوره قابل برنامه ریزی و کارهای غیر مشابه در بزرگترین دوره قابل برنامه ریزی به هر اپراتور تخصیص ...  بیشتر

ارزیابی کارایی شعب بانک مسکن استان فارس با استفاده از رویکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن و نقشه شناختی فازی

مرتضی شفیعی؛ فرشته متوسلی

دوره 16، شماره 51 ، دی 1397، ، صفحه 29-54

https://doi.org/10.22054/jims.2019.16056.1570

چکیده
  آگاهی از عملکرد تمام جنبه های سازمان برای تصمیم گیری مدیران حیاتی می باشد. اگر چه مطالعات گسترده ای در ارزیابی عملکرد سازمان ها از طریق رویکرد کارت امتیازی متوازن(BSC) انجام شده، اما می توان به کاستی هایی همچون تمرکز بر علیت یک جهته، نادیده گرفتن جایگزینی بین شاخص ها و بین چهار وجه، یکسان بودن ارزش وزنی بین شاخص ها اشاره نمود. در پژوهش ...  بیشتر

الگوی بهینه ارزیابی کیفیت خدمات پستی جمهوری اسلامی ایران

ابوالفضل کزازی؛ یحیی دهقانی

دوره 1، شماره 3 ، دی 1382، ، صفحه 31-71

چکیده
  امروزه اندیشه مشتری مداری و جلب وفاداری مشتری در کنار بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات، اثر بخشی و کارایی سازمان هایی را که می خواهند در رقابت جهانی حضور چشمگیر داشته باشند افزایش داده است. فزونی عرضه کالا و خدمات توسط مشتری، سازمان های نوین را وادار کرده است که ضمن پاسخگویی به انتظارات مشتریان همواره در راستای ارتقاء کیفیت ...  بیشتر

ارائه و حل مدل مساله زمانبندی زنجیره بحرانی پروژه با در نظر گرفتن بافر تغذیه

اکبر عالم تبریز؛ اشکان عیوق؛ مهدیه بنی اسدی

دوره 14، شماره 42 ، مهر 1395، ، صفحه 31-59

https://doi.org/10.22054/jims.2016.5707

چکیده
  در سال های اخیر تحقیقات گسترده ای در زمینه زمانبندی پروژه صورت گرفته است. در حیطه زمانبندی پروژههمواره عدم قطعیت هایی وجود دارد که باعث انحراف برنامه واقعی از برنامه زمانبندی می گردد. یکی ازراه حل های مواجهه با این عدم قطعیت استفاده از روش زنجیره بحرانی در زمانبندی پروژه است. این روش کهبرآمده از تئوری محدودیت هاست، روشی نوین در کنترل ...  بیشتر

طراحی زنجیره تأمین رقابتی با در نظر گرفتن اختلال در تأمین (مطالعه موردی: زنجیره تأمین سنگهای تزئینی)

میلاد یاری؛ میر سامان پیشوایی؛ آرمین جبارزاده

دوره 16، شماره 48 ، فروردین 1397، ، صفحه 31-53

https://doi.org/10.22054/jims.2018.8365

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش ارائه مدلی برای طراحی زنجیره تأمین سنگهای تزئینی در شرایط رقابتی و باا درنرارگرفتن ریسکهای اختلال میباشد. ابزار اصلی مورداستفاده در این پژوهش، استفاده از برناماه ریازی ریایای وتئوری بازیها میباشد که اغلب در مدلسازی مدلهای رقابتی از بازی استکلبرگ استفاده مای گاردد. همنناینهدف در مدلسازی این مسئله مقابله با ریسکهای ...  بیشتر

تعیین ارزش شبکه اجتماعی سازمانی از دیدگاه مدیریت دانش

محمد تقی تقوی فرد؛ فائزه عبدلی مسینان

دوره 17، شماره 54 ، مهر 1398، ، صفحه 31-65

https://doi.org/10.22054/jims.2019.17584.1628

چکیده
  این مقاله از دیدگاه مدیریت دانش درخصوص شبکه اجتماعی سازمانی بهره می برد. ما به این سوال پاسخ می دهیم که کارکنان چگونه از شبکه اجتماعی سازمانی در جهت ایجاد ارزش و تقویت مدیریت دانش استفاده می کنند همچنین به بررسی اشکال استفاده از شبکه اجتماعی سازمانی و ارزش آن برای مدیریت دانش می پردازیم. در این تحقیق به پنج کارکرد شبکه اجتماعی که شامل: ...  بیشتر

استراتژی صنعت الکترونیک از دیدگاه خبرگان

سیدمحمد اعرابی

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1382، ، صفحه 33-55

https://doi.org/10.22054/jims.2003.7344

چکیده
  در چارچوب دیدگاه سازی راهبردی برای دولتمردان و مدیران کلان صنعت علی الخصوص صنعت الکترونیک و به منظور بالندگی و توسعه استراتژی و شناسایی و شناساندن راه رسیدن به اهداف صنعت الکترونیک و نمایندن رهیافت فراگیر اجرای آن از منظر خبرگان، اقدام به تحقیق پیرامون موضوع استراتژی صنعت الکترونیک از دیدگاه خبرگان گردید. این تحقیق یک تحقیق توصیفی ...  بیشتر

مدلی ریاضی برای تامین مالی شرکتهای کوچک و متوسط تولیدی در زنجیره تامین

سید محمد علی خاتمی فیروزآبادی؛ حمید مرادی؛ کامران فیضی

دوره 19، شماره 61 ، تیر 1400، ، صفحه 33-64

https://doi.org/10.22054/jims.2021.49211.2429

چکیده
  نظر به اهمیت تامین مالی شرکتهای کوچک و متوسط تولیدی در جهت تامین سرمایه در گردش و سودآوری آنها، این تحقیق به ارائه یک مدل ریاضی برای تامین مالی این شرکتها به روش فاکتورینگ در زنجیره تامین پرداخته است. فاکتورینگ به عنوان یکی از شیوه های مهم تأمین مالی در دنیای تجارت بوده که بیشتر در مورد شرکتهای کوچک و متوسط کاربرد دارد. لذا این تحقیق ...  بیشتر

تصمیم گیری گروهی بر پایه یک روش تاپسیس فازی شهودی ذوزنقه ای جدید

عماد روغنیان؛ فاطمه مجیبیان

دوره 10، شماره 26 ، مهر 1391، ، صفحه 35-54

چکیده
  در این مقاله یک روش تاپسیس جدید مبتنی بر اعداد فازی شهودی ذوزنقه ای برایتصمیم گیری گروهی معرفی می گردد که در آن، ارزش گذاری گزینه ها نسبت بهشاخص ها و ارزش های وزنی شاخص ها با استفاده از اعداد فازی شهودی ذوزنقه ایتعیین می گردد و اوزان نظرات تصمیم گیرندگان نیز نامعلوم هستند. در روشپیشنهادی، برای تعیین ارزش های وزنی شاخص ها و نظرات تصمیم ...  بیشتر

بکارگیری رویکرد ترکیبی FA ، AHP و TOPSIS برای انتخاب و رتبه بندی استراتژیهای مناسب نگهداری و تعمیرات

محسن شفیعی نیک آبادی؛ حبیب فرج پور خاناپشتانی؛ حسین افتخاری؛ علی اصغر سعدآبادی

دوره 13، شماره 39 ، دی 1394، ، صفحه 35-62

چکیده
  امروزه شرکت­ها پذیرفته­ اند که نگهداری و تعمیرات یک عنصر تجاری سود­آور است و بنابراین، نقش نگهداری و تعمیرات در سیستم­ها تولیدی مدرن مهم­تر شده است. سیستم نگهداری و تعمیرات نقش مهمی در دستیابی به اهداف سازمانی و بهبود شاخص­های قابلیت اطمینان، کاهش زمان توقف تجهیزات، کیفیت تولیدات، افزایش بهره­وری، ایمنی تجهیزات و غیره ...  بیشتر

تحلیل محتوا و هم واژگانی متغیرهای ابعاد عملیاتی و مالی زنجیره تامین

علی محمدی؛ مسلم علی محمدلو؛ عباس عباسی؛ مجتبی خلیفه

دوره 17، شماره 53 ، تیر 1398، ، صفحه 35-80

https://doi.org/10.22054/jims.2018.20400.1713

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی اهمیت نقش متغیرهای مالیْ در کنار متغیرهای عملیاتی و استخراج متغیرهای مذکور در یک شبکه زنجیره تامین به روشی نظام‏مند و عینی است. همچنین این مطالعه از طریق تحلیل‏های هم‏رخدادی نیز به دنبال کشف ارتباطات مستقیم و غیرمستقم متغیرها، خوشه‏بندی مفاهیم، تشکیل شبکه‏های هم‏رخدادی و محاسبه شاخص‏های ...  بیشتر

توسعه مسئله زمانبندی دروس دانشگاهی با در نظر گرفتن ترجیحات اساتید و دانشجویان و حل آن توسط سیستم‌ پشتیبان ‌تصمیم گیری مبتنی بر الگوریتم تبرید شبیه سازی شده دو هدفه

شقایق وزیری؛ آرش زارع طلب؛ مانی شریفی

دوره 17، شماره 55 ، دی 1398، ، صفحه 35-64

https://doi.org/10.22054/jims.2019.29331.1982

چکیده
  جدول زمانبندی درسی، مسئله تخصیص هفتگی یک مجموعه درس و استاد به مکان و زمان بنا بر یکسری محدودیت های سخت و نرم در دانشگاه می‌باشد. در هر نیمسال، مدیران گروه‌های آموزشی برای تولید جدول زمانبندی درسی از جدول‌‌های نیمسال‌های گذشته و روش سعی و خطا استفاده می‌کنند؛ هر چند تغییر سریع نیازمندی‌های دانشگاه در هر نیمسال، محدودیتها و قوانین ...  بیشتر

مدیریت تولید و عملیات
سرمایه اجتماعی و قابلیت های نوآوری در روابط خریدار- تامین کننده: نقش ریسک های فرصت طلبی و مالکیت فکری

ابولفضل کزازی؛ محمدتقی تقوی فرد؛ رضا کیانی ماوی؛ محسن هوشنگی

دوره 20، شماره 64 ، فروردین 1401، ، صفحه 35-61

https://doi.org/10.22054/jims.2022.58477.2606

چکیده
  شرکت ها به عنوان یکی از بارزترین مشخصه های جوامع امروزی به سرعت در حال تغییر و تحول هستند و در شرایط کنونی ارتقاء قابلیت های نوآوری یکی از اهداف عمده هر سازمان زنده و فعال محسوب می گردد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر قابلیت های نوآوری در روابط خریدار-تامین کننده در حضور ریسک های فرصت طلبی و مالکیت فکری است. نمونه آماری ...  بیشتر

طراحی مدلی برای بررسی تاثیر مداخله دولت در رقابت بین زنجیره تامین سبز و غیرسبز عامل محور

محمد تقی محرمی؛ محمد کاظم صیادی؛ میثم رافعی

دوره 20، شماره 66 ، مهر 1401، ، صفحه 35-71

https://doi.org/10.22054/jims.2022.64406.2718

چکیده
  امروزه با توجه به آلودگی های زیست محیطی که محصولات مختلف ایجاد می کنند، اتخاذ سیاست-هایی از سوی دولتها در زمینه بهبود عملکرد زیست محیطی زنجیره تامین بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. زنجیره تامین سبز منافع زیادی را مانند صرفه جویی در منابع انرژی، کاهش آلاینده‌ها و... در پی خواهد داشت. مداخله‌ی دولت برای توسعه این زنجیره ها به صورتهای ...  بیشتر

بررسی تأثیر اندازه شرکت و نرخ رشد صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران

مهرداد مدهوشی؛ فائقه رضایی

دوره 13، شماره 37 ، تیر 1394، ، صفحه 37-54

چکیده
  شرکت های تازه وارد، از طریق ارائه کالا، خدمات و تکنولوژی های جدید، افزایش رقابت در باازار و سساترشصنعت، عامل اصلی پویایی اقتصاد هستند. از آنجاایی کاه رشاد و طاول عمار شارکتاا در دساتیابی باه اهاداسیاست های بلند مدت در زمینه اشتغال و رشد اقتصادی اهمیت باه سازایی دارد، لاذا ایاک نکتاه کاه بعاد از ورودشرکت ها بر آناا چه می سذرد دارای ...  بیشتر

چابکی: روایتی نوین از مفاهیم گذشته

لعیا الفت؛ سید محمود زنجیرچی

دوره 3، شماره 11 ، دی 1384، ، صفحه 37-61

چکیده
  تولید چابک به عنوان جدیدترین سیستم تولید، امروزه بخش قابل توجهی از ادبیات مدیریت عملیات را به خود اختصاص داده است. اما این ابهام هنوز در ادبیات تحقیق موجود است که آیا تولید چابک همان مفاهیم موجود در تولید ناب را به شیوه ای نو بیان نموده یا ارائه دهنده رویکردی جدید به تولید به همراه تکنیک های مورد نیاز آن است. به منظور پاسخ به این سوال ...  بیشتر

تأثیر عدم اطمینان محیطی، انعطاف پذیری تولید و کارایی عملیاتی بر عملکرد شرکت: نقش تعدیلگری ظرفیت جذب عملیاتی

مصطفی ابراهیم پور ازبری؛ محسن اکبری؛ فاطمه رفیعی رشت آبادی

دوره 16، شماره 49 ، تیر 1397، ، صفحه 37-66

https://doi.org/10.22054/jims.2018.8785

چکیده
  امروزه سازمان‌ها در محیطی که با تغییر روزافزون همراه است، باید به‌اندازه کافی انعطاف‌پذیر باشند تا بتوانند هم تهدیدات غیرقابل‌پیش‌بینی و فرصت‌های موجود در آینده نامطمئن را مدیریت کنند و هم منجر به عملکرد بهتر گردند. آن‌ها همچنین می‌بایست فرایندهای خود را برای دستیابی به کارایی عملیاتی بهینه سازند. از طرفی، ظرفیت جذب عملیاتی ...  بیشتر