ساز و کارهای همراستا سازی اهداف فردی و سازمانی به صورت عملیاتی و اجرایی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان

شمس اله جعفری نیا؛ مهدی خیراندیش؛ رضا نجاری

دوره 5، شماره 14 ، دی 1385، صفحه 1-27

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی میزان همراستایی اهداف فردی و سازمانی به صورت عملیاتی و اجرایی می پردازد. سوال اساسی تحقیق عبارتست از مدل مناسب سنجش همراستایی اهداف فردی و سازمانی کدام است؟ مهمترین اهداف فردی و سازمانی در جامعه آماری مورد نظر کدام است؟ همچنین میزان همراستایی بین اهداف فردی و سازمانی چگونه است. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت فولاد ...  بیشتر

مدلسازی مسئله زمان بندی دوره های تحصیلی در یک موسسه آموزشی کوچک

علی خاتمی فیروزآبادی؛ محسن رحیمی مزرعه شاهی؛ علی محتشمی

دوره 5، شماره 14 ، دی 1385، صفحه 29-54

چکیده
  این مقاله مدلی کلاسیک با متغیرهای باینی را به منظور تخصیص دنباله ای از رویدادها مانند دروس به تعداد محدودی از منابع متنوع اساتید، کلاس ها و بخش های زمانی ارائه می دهد بطوری که مجموعه محدودیت های مورد نظر را ارضا نماید. مدلسازی مسائل زمان بندی دوره های تحصیلی به دلیل وجود تعداد متغیرهای زیاد و همچنین تنوع آنها و در عین حال وجود محدودیت ...  بیشتر

فرآیند محوری با رویکرد تعالی جویی در بنگاه های تولیدی

اکبر عالم تبریز؛ محمد باقر زاده آذر

دوره 5، شماره 14 ، دی 1385، صفحه 55-73

چکیده
  در اوایل قرن گذشته، اصل تقسیم کار به عنوان عامل ایجاد خلاقیت در بنگاه های تولیدی و صرفه جویی اقتصادی معرفی و نیازهای ناشی از این اصول باعث سازماندهی بنگاه ها به شکل سلسله مراتبی و تمرکز بر وظایف و اختیارات رده های مختلف سازمانی گردید. این امر باعث جا به جا شدن هدف و وظیفه در سازمان ها شده و با افزایش بیشتر تقاضا و کمک گرفتن از اتوماسیون ...  بیشتر

میزان تحقق اهداف شهرک های تحقیقاتی و پارک های علم و فناوری در ایران

فتاح شریف زاده؛ محمود شریفی

دوره 5، شماره 14 ، دی 1385، صفحه 75-110

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور ارزیابی میزان تحقق هدفهای شرکتهای تحقیقاتی و پارکهای علم و فن آوری در ایران صورت گرفته است. امروزه تغییر و تحولات فن آوری، دگرگونی های زیادی را در ابعاد مختلف زندگی ایجاد نموده است بصورتیکه فناوریهای جدید هر روزه اثرات قابل توجهی را بر زندگی و رفاه جوامع می گذارد. به بیان دیگر از موثرترین ابزار برنامه ریزی در زمینه ...  بیشتر

ارائه نگرشی اقتضایی جهت اجرای سیستم تولیدی بهنگام

جمشید صالحی صدقیانی؛ یاسر سبحانی فرد؛ مریم اخوان خرازیان

دوره 5، شماره 14 ، دی 1385، صفحه 111-130

چکیده
  سیستم تولیدی JIT مانند هر سیستم دیگری دارای اجرائی است که به ناچار برای اجرای آن باید این اجزاء را به اجرا در آورد اما ادبیات موضوعی و تحقیقات نشان می دهد که اینگونه نیست که اجرای این سیستم در همه مکانها و زمانها به یک روش منحصر به فرد صورت گیرد. اجرای این سیستم از شرکتی به شرکت دیگر و از صنعتی به صنعت دیگر و از شرایطی به شرایط دیگر ممکن ...  بیشتر

رابطه مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار و سازمان یادگیرنده

رضا واعظی؛ زینب عباسی

دوره 5، شماره 14 ، دی 1385، صفحه 131-152

چکیده
  این مقاله رابطه میان مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار و سازمان یاد گیرنده را توضیح می دهد. با توجه به اینکه مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار و سازمان یادگیرنده هر دو در زمره رویکردهایی هستند که موضوع تغییر سازمان را دنبال می کنند مقاله حاضر استدلال می کند که رویکردهای مذکور هر یک از زاویه ای خاص به سازمان و تغییر آن نگاه می کنند و به این ...  بیشتر

الگوی معماری منابع انسانی جهاد کشاورزی

میر علی سید نقوی؛ حمید رضا قاسمی

دوره 5، شماره 14 ، دی 1385، صفحه 153-177

چکیده
  مدیریت منابع انسانی همانند هر موضوع علمی دیگر با رویکردهای جدیدی مواجه می شود که ناشی از الزامات محیط کسب و کار است. از آغاز شکل گیری رشته مدیریت منابع انسانی تاکنون دیدگاهی وجود دارد که معتقد به طراحی شغل در سازمان ها و سپس انطباق افراد با آن شغل است. اما شرایطی کنونی سازمان ها و افزایش اهمیت منابع انسانی به عنوان یک سرمایه دانشی، در ...  بیشتر

معنویت و رهبری

اصغر مشبکی؛ محمد باشکوه؛ وحیده علیپور

دوره 5، شماره 14 ، دی 1385، صفحه 177-200

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین سبک رهبری معنوی با رفتار واقعی رهبران دارای این سبک در سطح سازمان است. نمونه ای 60 نفری از مدیران و یک نمونه 140 نفری از کارمندان شرکت های ایرانی خودرو، سایپا و پارس خودرو در ایران انتخاب شده و با استفاده از مقیاس ارزیابی معنویت و ارزیابی رهبری معنوی، رفتار رهبران معنوی در طی دوره آذر ماه 1386 تا اسفند ماه ...  بیشتر

بررسی اثر عوامل فرهنگی (براساس مدل DOCS) بر روی رضایت شغلی و عملکرد کارکنان مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی (اداره کل درمان غیر مستقیم استان تهران)

علیرضا امیر کبیری؛ هلیا طهرانی

دوره 5، شماره 14 ، دی 1385، صفحه 201-223

چکیده
  تحقیق حاضر به بررسی تاثیر اثر عوامل فرهنگی بر روی رضایت شغلی و عملکرد کارکنان سازمان تامین اجتماعی می پردازد. برای اجرای آزمون از پرسشنامه دنیسون استفاده شده که وی فرهنگ سازمانی را بر اساس چهار بعد درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق پذیری و ماموریت یا رسالت مورد ارزیابی قرار می دهد. برای ارزیابی هر یک از ابعاد چهارگانه سه شاخص تعریف ...  بیشتر

بررسی رابطه کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک و رضایتمندی مشتریان(مطالعه موردی)

نور محمد یعقوبی؛ فاطمه علیزاده

دوره 5، شماره 14 ، دی 1385، صفحه 225-249

چکیده
  فناوری اطلاعات در کنار مهندسی ژنتیک و دانش هوا فضا، یکی از سه شاخه پیشرو و آینده ساز دانش و تمدن بشر به شمار می آید. تغییر رویکرد از فناروی مولد به فناوری اطلاعاتی و کاربردهای ناشی از آن بسترهای تحقق الگوی جدیدی از جامعه موسوم به جامعه اطلاعاتی را فراهم آورده است. یکی از تغییرات این الگوی جدید تغییر در شکل و نحوه انتقال منابع در عرصه ...  بیشتر

ارائه یک مدل تلفیقی از الگوریتم های شبیه سازی تبرید و الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی فرایند تولید خوراک دام

مقصود امیری؛ سارا حاتمی؛ سید مصطفی موسوی

دوره 5، شماره 14 ، دی 1385، صفحه 251-273

چکیده
  تحقیق حاضر به تعیین ترکیب بهینه عوامل موثر در تولید خوراک دام پرداخته است. خوراک دام ارتباط کاملا مستقیمی با سلامت دام دارد. با توجه به اینکه در این تحقیق از اطلاعات مسئله ای واقعی استفاده شده است نتایج آن می تواند قابل ملاحظه باشد. متدولوژی سطح پاسخ و فرایند طراحی آزمایشات به کمک هم می توانند بطور موثر در مدل سازی و بهبود سیستم تولید ...  بیشتر