تعداد مقالات: 529
303. رابطه مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار و سازمان یادگیرنده

دوره 5، شماره 14، زمستان 1385، صفحه 131-152

رضا واعظی؛ زینب عباسی


305. انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از سیستم خبره در محیط فازی ممدانی

دوره 16، شماره 48، بهار 1397، صفحه 131-151

10.22054/jims.2018.8369

سیده فرناز کوهبنانی نژاد؛ داریوش فرید؛ حجت الله صادقی


306. بهینه سازی حمل و نقل مواد غله بر اساس یک مدل شبیه سازی در بندر شهیدرجایی

دوره 13، شماره 38، پاییز 1394، صفحه 133-161

پرهام عظیمی؛ محمد رضا قنبری


307. شاخص تمرکز بازار صنعت و بازده سهام شرکتهای تولیدی

دوره 9، شماره 25، تابستان 1391، صفحه 133-159

فرزین رضایی؛ هادی حقیق


308. ارائه مدلی در تحلیل پوششی داده ها برای بدست آوردن وزن های مشترک با استفاده از منطق فازی

دوره 6، شماره 17، پاییز 1386، صفحه 135-151

مقصود امیری؛ امیر علیمی؛ سید حسین ابطحی


310. رویکرد یکپارچه زمانبندی و برنامهریزی فرایند بر مبنای تلفیق پایگاه دانش فازی و روشهای فراابتکاری

دوره 14، شماره 43، زمستان 1395، صفحه 135-161

10.22054/jims.2017.7033

داریوش محمدی زنجیرانی؛ مجید اسماعیلیان؛ سعیده جوکار


312. تجزیه و تحلیل مبتنی بر ریسک عملکرد سیستم تولید

دوره 14، شماره 40، بهار 1395، صفحه 137-163

10.22054/jims.2016.3913

مهران خلج؛ امیر حسین خلج؛ جلال طالبی


316. ارائه یک رویکرد ترکیبی مبتنی بر تحلیل شکاف و FQFD برای دستیابی به چابکی

دوره 13، شماره 39، زمستان 1394، صفحه 145-170

محمد حسین کریمی گوارشکی؛ نیما اسفندیاری؛ محمود مرادی


318. مکان یابی پویای چند تسهیلاتی در یک زنجیره تأمین در شرایط فازی

دوره 12، شماره 35، زمستان 1393، صفحه 151-178

علی رضا علی نژاد؛ زهرا شهریاری؛ سید حبیب اله رحمتی؛ کاووس سیمیاری


320. ارائه مدلی برای تقویت و پوشش‌دهی دکل‌های موبایل به منظور پابرجا بودن در زمان حوادث طبیعی

دوره 17، شماره 53، تابستان 1398، صفحه 159-184

10.22054/jims.2018.14541.1525

حدیثه اکبرپور؛ علی بزرگی امیری؛ نفیسه علی نژاد؛ مقدسه اکبرپور


323. زمان بندی کلاس های درس با استفاده از برنامه ریزی عدد صحیح

دوره 14، شماره 41، تابستان 1395، صفحه 163-187

10.22054/jims.2016.4172

مجید اسماعیلیان؛ سیده مریم عبدالهی


325. مدیریت ریسک زنجیره تأمین پروژه ها در خطوط انتقال گاز: رویکرد تئوری برخاسته از داده ها

دوره 14، شماره 42، پاییز 1395، صفحه 169-197

10.22054/jims.2016.5719

علی محمدی؛ پیام شجاعی؛ حمید رضا یزدانی؛ محمد رضا صادقی مقدم