تعداد مقالات: 529
377. شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موثر در توسعه محصول جدید در گروه خودرو سازی سایپا با رویکرد AHP

دوره 8، شماره 20، بهار 1390، صفحه 167-194

علیرضا ممقانی؛ سهیل سرمد سعیدی؛ محمدرضا کاباران زاد قدیم


378. معنویت و رهبری

دوره 5، شماره 14، زمستان 1385، صفحه 177-200

اصغر مشبکی؛ محمد باشکوه؛ وحیده علیپور


381. امکان سنجی فرصت های سرمایه گذاری صنعت گردشگری مطالعه موردی: شهرک تفریحی توریستی طارم استان زنجان

دوره 9، شماره 25، تابستان 1391، صفحه 189-214

اکبر پورفرج؛ مهرداد کرمی؛ زهرا نکویی؛ زهرا طالب بیدختی


383. انتخاب استراتژی مناسب نگهداری و تعمیرات با رویکرد سلسله مراتبی فازی

دوره 16، شماره 50، پاییز 1397، صفحه 193-228

10.22054/jims.2018.9111

راضیه تقی پور؛ سروش آوخ دارستانی


386. مدلی دو هدفه جهت مکانیابی تسهیلات در زنجیره تأمین سبز

دوره 16، شماره 51، زمستان 1397، صفحه 235-263

10.22054/jims.2018.15199.1538

حدیث دریکوند؛ سید محمد حاجی مولانا


390. ارائه یک الگوریتم برای یافتن کوتاه ترین مسیر در شبکه های حلقوی

دوره 8، شماره 21، تابستان 1390، صفحه 167-180

اصغر عینی؛ امیر صالحی پور


392. ارائه الگوریتم تئوری محدودیت های اصلاح شده برای مسائل ترکیب تولید با ظرفیت و تقاضای فازی

دوره 8، شماره 20، بهار 1390، صفحه 195-214

ناصر حمیدی؛ پروانه سموئی؛ مهدی اقبالی


394. توسعه یک مدل موجودی چند هدفه احتمالی فازی

دوره 9، شماره 22، پاییز 1390، صفحه 209-235

محمد امین نایبی؛ عباس پناهی نیا


395. ارائه رویکردی جدید در حل مسئله تشکیل سلولی با در نظر گرفتن مسیرهای تولیدی جایگزین

دوره 9، شماره 23، زمستان 1390، صفحه 209-231

پیام چینی فروشان؛ بهروز پور قناد؛ نرگس شهرکی


396. خوشه بندی، ارزیابی و انتخاب پروژه ها با رویکرد کوله پشتی و روشهای تصمیم گیری چند معیاره

دوره 16، شماره 50، پاییز 1397، صفحه 229-255

10.22054/jims.2018.9112

اعظم کشاورز حدادها؛ زهرا جلیلی بال؛ سیامک حاجی یخچالی