ارزیابی کارایی دانشکده های دانشگاه شهید بهشتی با رویکرد تلفیقی تحلیل پوششی داده ها و مدل برنامه ریزی آرمانی

اکبر عالم تبریز؛ راضیه فرجی؛ حسام سعیدی

دوره 8، شماره 19 ، دی 1389، صفحه 1-22

چکیده
  دانشگاه و سایر مجموعه های آن سازمانی با رسالت مشخص است که ارزیابی عملکرد آنها در خصوص استفاده بهینه از منابع و برآوردن هر چه بیشتر اهداف، ضرورت دارد. از طریق سنجش عملکرد می توان ضمن شناسایی نقاط ضعف و قوت و حداقل نمودن منابع ورودی، وضعیت موجود را بهبود  بخشید. در این راستا ارزیابی کارایی دانشکده های دانشگاه، بررسی علل کارایی و ناکارایی ...  بیشتر

مدل ارزیابی سازمان ناب در شرکت های خودرو سازی ایرانی (مورد مطالعه شرکتهای ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو)

جهانیار بامداد صوفی؛ رضا قرائی پور

دوره 8، شماره 19 ، دی 1389، صفحه 23-52

چکیده
  خلق ارزش برای ذینفعان با حداکثر بهره وری آرمانی است که سازمان ناب پی تحقق آن است. در این مقاله که با هدف ارائه مدل جامع معتبری برای ارزیابی ناب بودن شرکت های خودرو سازی کشور انجام شده است پس از بررسی ادبیات موضوع و مقایسه مدل های مرتبط، مدل مفهومی تحقیق در سه بعد توانمند سازها، فرایندها و نتایج کسب و کار طراحی می شود. سپس در یک پژوهش میدانی ...  بیشتر

رویکرد تکنولوژیک منابع انسانی: الگویی برای مدیریت واحدهای صنعتی

میر علی سید نقوی

دوره 8، شماره 19 ، دی 1389، صفحه 53-71

چکیده
  مشاغل واحدهای صنعتی و تولیدی که عمدتا به شکل تولید انبوه اداره می شوند به لحاظ میزان تغییر پذیری وظایف و تحلیل پذیری مسئله متفاوت هستند. و همین تفاوت بر نوع عملکرد وظاف مدیریت منابع انسانی آنها تاثیر گذار است. این مقاله با استفاده از الگوی تکنولوژیک پرو به بررسی وظایف مدیریت منابع انسانی در چهار نوع تکنولوژی مهندسی، هنری، تکراری و ...  بیشتر

اجرای مدل تعالی سازمانی و ارتقای بهره وری نیروی انسانی پژوهشی در شرکت پالایش نفت تهران

رضا واعظی؛ فاطمه وثوقی

دوره 8، شماره 19 ، دی 1389، صفحه 73-96

چکیده
  تحقیق حاضر به مطالعه رابطه اجرای مدل تعالی سازمانی و ارتقای بهره وری نیروی انسانی در شرکت پالایش نفت تهران پرداخته است. در این پژوهش یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی مطرح گردیده است. فرضیه اصلی بیان می کند که بین اجرای مدل تعالی سازمانی و ارتقای بهره وری نیروی انسانی در شرکت پالایش نفت تهران رابطه مثبت وجود دارد. دوره زمانی انجام مطالعه ...  بیشتر

ورود موفق شرکت های کوچک و متوسط به تجارت الکترونیک بین بنگاهی(مورد کاوی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی)

محمود جعفر پور؛ محمد مهدی بهرام زاده

دوره 8، شماره 19 ، دی 1389، صفحه 97-123

چکیده
  حرکت به سمت حمایت از سازمان های کوچک و متوسط با توجه به نقش موثر آنها در اقتصاد کشور، می تواند نتایج مثبتی در عرصه اقتصادی اجتماعی به همراه داشته باشد که این موضوع با ورود چنین سازمان هایی به تجارت الکترونیک بین بنگاهی از اهمیتی مضاعف برخوردار خواهد شد. در این پژوهش تلاش می شود با استفاده از تبیین مدلی مفهومی بر اساس مدل پذیرش فناوری، ...  بیشتر

روش رتبه بندی فازی برای انتخاب پورتفوی بهینه در بورس اوراق بهادار تهران

صفر فضلی؛ رسول تقی زاده

دوره 8، شماره 19 ، دی 1389، صفحه 125-146

چکیده
  مسئله انتخاب پورتفوی سهام از جمله مسائل مهم تخصیص سرمایه و بودجه بندی در مدیریت مالی است که از دیرباز الگوهایی جهت انتخاب بهینه آن ارائه شده است. در این مقاله یک روش رتبه بندی فازی برای این منظور ارائه می شود. این تحقیق به صورت پیمایشی در بازار بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. جامعه آماری آن شامل 50 شرکت برتر بورس تهران در سال 1387 ...  بیشتر

شناسایی و اولویت بندی ریسک پروژه بر مبنای استاندارد PMBOK با رویکرد فازی (مورد مطالعه: پروژه های ساخت تقاطع غیر هم سطح در استان بوشهر)

لعیا الفت؛ فرزانه خسروانی؛ رضا جلالی

دوره 8، شماره 19 ، دی 1389، صفحه 147-163

چکیده
  ریسک، پتانسیلی است که می تواند مشکلاتی در اجرای پروژه و دستیابی به اهداف آن ایجاد نماید. ریسک جزء ذاتی تمام پروژه ها است و امکان حذف کامل آن وجود ندارد. اگر چه می توان برای کاهش تاثیر ریسک در دستیابی به اهداف پروژه، آن را به طور موثری مدیریت کرد. اما احتمال رخداد آن حداقل در یکی از ابعاد پروژه از قبیل محدوده، زمان، هزینه یا کیفیت وجود ...  بیشتر

مدل ترکیبی شبکه های عصبی مصنوعی پیش خور و خود سازمانده کوهونن برای پیش بینی قیمت سهام

پیام حنفی زاده؛ ابوالفضل جعفری

دوره 8، شماره 19 ، دی 1389، صفحه 165-187

چکیده
  این مقاله ضمن ارائه مدلی ترکیبی از شبکه های عصبی مصنوعی، به بررسی توان پیش بینی کنندگی آنها در مقایسه با مدل های منفرد می پردازد. در این بررسی، با استفاده از شبکه های عصبی ترکیبی متشکل از شبکه های پیش خور و خود سازمانده کوهونن اقدام به پیش بینی قیمت سهام شده است. نتایج آزمایشات محاسباتی در پیش بینی قیمت سهام شده است. نتایج آزمایشات محاسباتی ...  بیشتر

برنامه ریزی احتمالی چند هدفه برای بهینه سازی مسئله تعیین تعداد نیروی انسانی در سیستم های تولید کارگاهی

مصطفی اختیاری

دوره 8، شماره 19 ، دی 1389، صفحه 189-216

چکیده
  یکی از متداولترین رویکردهای حل مسائل احتمالی چند هدفه، برنامه ریزی مقید شده تصادفی است. بر اساس این رویکرد، یک مدل معادل قطعی برای مسئله احتمالی چند هدفه ارائه شده و سپس توسط یک مدل بهینه ساز حل می شود. در این مقاله از ترکیب رویکرد برنامه ریزی مقید شده تصادفی و مدل معیار جهانی مدلی تحت عنوان معیار جهانی مقید شده تصادفی پیشنهاد می شود. ...  بیشتر

معرفی شبکه پس انتشار فازی جهت پیش بینی فروش کاغذ روزنامه

میرزا حسن حسینی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی؛ سمیه علوی نژاد

دوره 8، شماره 19 ، دی 1389، صفحه 217-238

چکیده
  امروزه روش های کمی، به یکی از مهم ترین ابزارهای پیش بینی برای اخذ تصمیمات و سرمایه گذاری های کلان در بازار ها تبدیل شده اند. دقت پیش بینی، یکی از مهم ترین فاکتورهای انتخاب روش پیش بینی است؛ شبکه های عصبی مصنوعی، برنامه های کامپیوتری منعطفی هستند که در سطح گسترده ای برای پیش بینی با درجه بالایی از دقت به کار برده می شوند. در این مقاله ...  بیشتر

رابطه هماهنگی استراتژی سطح کسب و کار و استراتژی مالی با عملکرد سازمان

سید محمد اعرابی؛ رحیم عابدی

دوره 8، شماره 19 ، دی 1389، صفحه 239-277

چکیده
  این تحقیق الگوی ترکیبی را جهت هماهنگی بین استراتژی سطح کسب و کار و استراتژی مالی و زیر سیستم های آن؛ شامل استراتژی سرمایه گذاری، استراتژی تامین مالی، استراتژی تقسیم سود و استراتژی سرمایه در گردش ارائه می دهد. الگوی ترکیبی مبتنی بر نگرش فرایندی به مدیریت استراتژیک است که در آن اجرای استراتژیک تابعی از تدوین و کنترل است. روش این تحقیق ...  بیشتر

بررسی متغیرهای تاثیر گذار بر روند بودجه ریزی یک بانک با استفاده از یک مدل خطی عمومی

محمد تشرفی

دوره 8، شماره 19 ، دی 1389، صفحه 279-294

چکیده
  در این مقاله روند بودجه ریزی یک بانک دولتی جهت ورود به بازار سرمایه بر اساس سه متغیر درصد نرخ تورم، رشد نقدینگی و تولید ناخالص داخلی، با استفاده از یک مدل خطی عمومی و همچنین نرم افزارهای اماری، طی سال های 1380 الی 1387 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که متغیرهای نرخ تورم و رشد نقدینگی طی سالهای 80 تا 86 بر تولید ناخالص داخلی اثر گذار ...  بیشتر