تعداد مقالات: 528
1. طراحی مدلی براى ارزیابى ریسک در زنجیره ى تأمین با رویکرد شبکه ى عصبى مصنوعى (مطالعه ى موردى: شرکت فولاد آلیاژى ایران - یزد

دوره 11، شماره 30، پاییز 1393، صفحه 1-21

سید حبیب ا... میرغفوری؛ علی مروتی شریف آبادی؛ فائزه اسدیان اردکانی


3. مدل‌سازی سیستم تولید چابک با استفاده از رویکرد پویایی‌های سیستم

دوره 12، شماره 32، بهار 1393، صفحه 1-19

سید محمود زنجیرچی؛ علی مروتی شریف آبادی؛ مهدی خاکی اردکانی


7. رفتار دینامیکی صنایع داخلی در اثر نوسانات تعرفةهای گمرکی مطالعة موردی با استفاده از متدولوژی پویایی های سیستم

دوره 11، شماره 28، بهار 1392، صفحه 1-19

علی محقر؛ یونس جبارزاده؛ حنان عموزاد مهدیرجی؛ نیما مختارزاده


8. شناسایی ابعاد عملکردی خوشه های صنعتی به روش تحلیل خوشه ای توافقی سلسله مراتبی

دوره 13، شماره 38، پاییز 1394، صفحه 1-25

سید هادی میر قادری؛ اکبر عالم تبریز؛ حسن فارسیجانی،؛ فرهاد فرزد


9. یک روش تکاملی برای طبقه بندی اعتباری مبتنی بر رویکرد تجمیع زدایی ترجیحات

دوره 13، شماره 39، زمستان 1394، صفحه 1-34

امیر دانشور؛ مصطفی زندیه؛ جمشید ناظمی


13. تعیین و اندازه گیری شاخص های کیفیت خدمات servqual

دوره 1، شماره 2، پاییز 1382، صفحه 1-19

سید محمد اعرابی؛ شهرام اسفندیاری


15. انتخاب روش مناسب پیش بینی تکنولوژی: مطالعه موردی تکنولوژی GIS

دوره 2، شماره 4، بهار 1383، صفحه 1-20

سیدحبیب الله طباطبائیان؛ علی نوده


18. محاسبه نقطه سفارش مجدد در حالت فازی

دوره 2، شماره 7، زمستان 1383، صفحه 1-13

جعفر رضایی؛ سید محمد تقی فاطمی قمی


19. کاربرد تحقیق در عملیات در سیستم های خدمات درمانی ایران

دوره 3، شماره 8، بهار 1384، صفحه 1-28

کورش عشقی؛ مریم رستگار


20. تعیین شاخص های کلیدی جهت استقرار فناوری اطلاعات در حوزه سلامت

دوره 3، شماره 9، تابستان 1384، صفحه 1-27

محمد تقی تقوی فرد؛ اسحاق سعیدی رباط


21. ارائه چارچوبی برای ارزیابی عملکرد سیستم های مدیریت دانش

دوره 3، شماره 10، پاییز 1384، صفحه 1-23

یاسر صمیمی؛ عبداله آقایی


22. آینده پژوهی قیمت نفت با استفاده از تکنیک آنالیز تاثیر بر روند TIA

دوره 3، شماره 11، زمستان 1384، صفحه 1-35

محمد رضا تقوا؛ یاسر علیزاده


24. ارزیابی میزان آمادگی جهت پیاده سازی TPM (بررسی موردی در شرکت شاسی ساز ایران)

دوره 4، شماره 13، تابستان 1385، صفحه 1-18

اکبر عالم تبریز؛ مریم بهرامی